February 23,2019 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

"دانستن حق مردم است"

تبلیغات

ساغری در گفتگو با تدبیر شرق ؛ لزوم انسجام و وحدت رویه اعضای شورای شهر رشت برای خروج از چالش کنونی/ با وجود مشکلات فعلی، شهرداری رشت تاب و توانایی فردی غیربومی در راس هرم مدیریتی را ندارد

وی با اشاره به بحث هایی که در رسانه ها و محافل در خصوص انتخاب افراد غیر بومی جهت تصدی سمت شهرداری رشت مطرح می شود ، گفت : شهرداری رشت با وجود حجم بدهی...

پیشخوان