June 18,2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

"دانستن حق مردم است"

تبلیغات

حلوی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

می‌توان آستانه تحمل جامعه را با طنز بالا برد | رویکرد متفاوت چهارمین دوره جشنواره استنداپ کمدی رشت

دبیر جشنواره استندآپ کمدی اظهار کرد: امسال جشنواره استنداپ کمدی رشت با رویکردی متفاوت به روی صحنه می رود که میتوان به مسابقه ای بودن و مردمی بودن این ...

فرهنگ و هنر