October 14,2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

"دانستن حق مردم است"

تبلیغات

اسیر فریب/ علیرضا مویدی فر

 فوتبال باشگاهی در گیلان، در سراشیب خطرناکی قرار گرفته است. می‌بازد و می‌بازد و درخود فرو می‌شکند و درد از همه اجزای چهره‌اش پیداست. اما دردناکتر از آ...

یادداشت