January 28,2021 | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

"دانستن حق مردم است"

تبلیغات
وجود مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی ملی،محلی و منطقه ای انکار ناپذیر است/باید تلاش شود تا تأثیرگذاری مثبت فعالیت های مناطق آزاد بیشتر شود/هیچ کس حق ندارد تغییر نامی در ارتباط با منطقه ی آزاد انزلی بوجود آورد/برخی ضعف های مدیریتی و اعمال سلیقه ها در کشور و استان موانع رونق و جهش تولید هستند
دکتر سید کاظم دلخوش،نماینده شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی:

وجود مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی ملی،محلی و منطقه ای انکار ناپذیر است/باید تلاش شود تا تأثیرگذاری مثبت فعالیت های مناطق آزاد بیشتر شود/هیچ کس حق ندارد تغییر نامی در ارتباط با منطقه ی آزاد انزلی بوجود آورد/برخی ضعف های مدیریتی و اعمال سلیقه ها در کشور و استان موانع رونق و جهش تولید هستند

اختصاصی