November 19,2018 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

"دانستن حق مردم است"

تبلیغات

اهمیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها چقدر است؟

واکنش روزنامه ایران به انتقاد از حضور زنان در ورزشگاه‌ها؛ قانونی است یا غیرقانونی؟

واقعیت این است که این موضوع مثل بسیاری از موضوعات دیگر است، هرچند به لحاظ اهمیت در مقایسه با فقر، بیکاری، فساد و تداخل وظایف و بی‌توجهی به حاکمیت قانو...

ورزش