September 24,2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

"دانستن حق مردم است"

تبلیغات
نگاهی به عملکرد برخی نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان؛ ریشه بسیاری از مشکلات موجود به عدم پاسخ گوی و عدم مسئولیت پذیریی برخی نمایندگان مجلس بر می گردد/ همه باید به اصل تفکیک قوا به صورت قانونی احترام بگذارند/به کار گیری جوانان و بانوان از نقاط قوت استاندار گیلان است/ استفاده از برخی مدیران ناهمراه با سیاست های دولت تدبیرو امید در گیلان و نداشتن عملکرد مناسب در چهارچوب سیاست های دولت تدبیر و امید از جمله نقاط ضعف استاندار گیلان می باشد
نگاهی به عملکرد برخی نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان؛

نگاهی به عملکرد برخی نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان؛ ریشه بسیاری از مشکلات موجود به عدم پاسخ گوی و عدم مسئولیت پذیریی برخی نمایندگان مجلس بر می گردد/ همه باید به اصل تفکیک قوا به صورت قانونی احترام بگذارند/به کار گیری جوانان و بانوان از نقاط قوت استاندار گیلان است/ استفاده از برخی مدیران ناهمراه با سیاست های دولت تدبیرو امید در گیلان و نداشتن عملکرد مناسب در چهارچوب سیاست های دولت تدبیر و امید از جمله نقاط ضعف استاندار گیلان می باشد

ویژه