October 22,2018 | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

"دانستن حق مردم است"

دومین جشنواره کدو با حضور تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر،شهردار منتخب رشت و سرپرست شهرداری رشت در ۱۴شهریور ماه درپیاده راه فرهنگی شهرداری رشت افتتاح شد