February 20,2019 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

"دانستن حق مردم است"

گزارش تصویری ازبرنامه رادیویی آوای رشت در پیاده راه فرهنگی رشت