October 22,2018 | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

"دانستن حق مردم است"

گزارش تصویری ازبرنامه رادیویی آوای رشت در پیاده راه فرهنگی رشت