May 25,2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

"دانستن حق مردم است"

گزارش تصویری ازبرنامه رادیویی آوای رشت در پیاده راه فرهنگی رشت