December 14,2018 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

"دانستن حق مردم است"

گزارش تصویری ازبرنامه رادیویی آوای رشت در پیاده راه فرهنگی رشت