April 10,2020 | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

"دانستن حق مردم است"

گزارش تصویری مراسم افتتاح راه آهن رشت-قزوین با حضور رئیس جمهور