January 21,2019 | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

"دانستن حق مردم است"

گزارش تصویری مراسم روز ملی صادرات و برگزیده شدن شرکت شیر پاستوریزه پگاه بعنوان صادرکننده نمونه

گزارش تصویری مراسم روز ملی صادرات و برگزیده شدن شرکت شیر پاستوریزه پگاه بعنوان  صادرکننده نمونه