khod220696

به گزارش گیلان بهتر نوین / به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، باتوجه به اهمیت خودمراقبتی در زندگی فردی و اجتماعی به خصوص نقش سلامت زنان در تأمین سلامت خانواده ، با مشارکت دفتر امور زنان و خانواده صنعت آب و برق گیلان، سمینار آموزشی خودمراقبتی و سلامت زنان و دختران رمز سلامت خانواده به میزبانی شرکت آب منطقه ای گیلان برگزار شد.

در این سمینار آموزشی دکتر پاکدامن از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تشریح واژه خودمراقبتی اظهار داشت: مشارکت در سلامت فردی کمک می کند میزان مراجعات به پزشک معقول باشد و در خودمراقبتی باید آموخت و آگاهانه و هدفمند عمل نمود .

وی آموزش و خودمراقبتی در نظام سلامت را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بانوان بعنوان مادر باید به سلامت جسمی ، روحی ، روانی و معنوی خود برای رسیدن به آرامش توجه ویژه داشته باشند.

دکتر پاکدامن همچنین با طرح مسائلی پیرامون حوزه فرزند پروری تصریح کرد: والدین باید با اصول فرزند پروری آشنا باشند و برای ارزیابی رفتار کودکان باید عوامل ایجاد رفتار را بررسی نمود و به پیش درآمد و پیامد آن توجه داشت و از بروز آن جلوگیری نمود.

گفتنی است دکتر پاکدامن پاسخگوی سئوالات حاضرین درخصوص مسائل مطروحه نیز بود.