رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان:
فعالیت های اقتصادی سال ۹۶ در حوزه اقتصاد مقاومتی سازماندهی شود

گیلان بهتر نوین/ رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان گفت: می ‌توان تمام فعالیت ‌های اقتصادی در سالجاری را در حوزه اقتصاد مقاومتی سازماندهی نماییم؛ چراکه به نظر رهبری می‌ بایست هر فعالیت اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی تحلیل و تبیین شود.به گزارش ایسنا منطقه گیلان، کیوان محمدی در اولین کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید در سال ۹۶ که در استانداری برگزار شد، با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: این مهم نشان دهنده آن است که اقتصاد مقاومتی مختص یک دوره و سال خاص نیست.رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان با بیان اینکه مقام معظم رهبری در حال فرهنگ ‌سازی این نکته هستند که اقتصاد را خارج از چارچوب مقاومتی نبینیم، افزود: ایشان با تاکید بر تولید داخلی، بر اشتغال جوانان در ادامه مبحث اقتصاد تاکید فرمودند. در همین راستا امیدواریم خداوند متعال همه مدیران کشور را در اجرای موفق منویات مقام معظم رهبری یاری نماید.وی همچنین به ارائه گزارش اهم اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ پرداخت و ادامه داد: بر اساس ساختار استانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ساختاری متشکل از ستاد، هیات تلفیق و ۹ کارگروه ذیل آن تاکنون موفق به برگزاری ۱۴ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ۷۲ جلسه در سطح کارگروه‌ ها شده است.این مقام مسئول اضافه کرد: علاوه بر این سایر کارگروه ‌هایی که مرتبط و هم راستا با اقتصاد مقاومتی باشد برگزار شده است. به عنوان نمونه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به نوعی با کارگروه مردمی کردن اقتصاد هماهنگی دارند. اگر این جلسات را نیز تلفیق کنیم بالغ بر ۱۴۰ جلسه تشکیل شده است. می ‌توان با موافقت استاندار تمام فعالیت ‌های اقتصادی در سال جاری را در حوزه اقتصاد مقاومتی سازماندهی نماییم؛ چراکه به نظر مقام معظم رهبری می‌ بایست هر فعالیت اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی تجزیه و تحلیل و تبیین شود.محمدی به بیان اهداف تشکیل کار‌گروه‌های نه گانه اشاره و عنوان کرد: تهیه برش استانی پروژه ‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور یکی از اهداف مهم بود که در این راستا تعداد ۸۳ پروژه به عنوان برش استانی پروژه ‌های ملی مرتبط با ۱۶ دستگاه اجرایی استان تعریف شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گیلان بازتعریف و جهت دهی پروژه های جاری دستگاه های اجرایی به سمت اهداف اقتصاد مقاومتی را از دیگر اهداف تشکیل کارگروه‌ ها عنوان کرد و افزود: بخشی از آن درسال گذشته شکل گرفت و ۵۲ پروژه مرتبط با ۹ دستگاه اجرایی تایید شد و در ادامه در اردیبهشت ماه علمکرد دستگاه ‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.