گیلان بهتر نوین/ رمز و راز پیشرفت ممالک و کشورها در جهان در حال تحول امروز، ثبات و تداوم مدیریت هایی است که بر پایه اخلاق و خرد ورزی قرار دارد و استمرار راهبردها، سیاست ها و برنامه های ملی و توسعه ای دانش محور را در پی دارد.

بالعکس هر گونه بی ثباتی در مدیریت اجرایی جامعه، به علت حاکم بودن فضای بی اعتمادی، سیاست زدگی، اعمال نفوذ قدرت های موازی و منفعت گرایی و رانت خواری و رانت جویی های نا مشروع و غیر قانونی، موجب از دست رفتن فرصت های زود گذر و حیاتی اصلاح و تغییر و تضمین آینده ی بهتر برای جامعه و جوان ایرانی خواهد بود.
ارتقای اخلاق در عرصه مناسبات و روابط اجتماعی، فرهنگ عمومی و اقتصاد و سیاست، به رسمیت شناختن آزادی ها و حقوق شهروندان و تحقق آنها، شفاف سازی و آزادی گردش اطلاعات، روشنگری و تعمیق عقلانیت و اعتدال در مدیریت های کلان کشور، مهم ترین وجوه تمایز دولت تدبیر و امید از دولت قبل از آن است. دوران ۸ ساله ی سیاهی که با ویژگی هایی چون تنش زایی در روابط خارجی و تهدید امنیت ملی، ترویج جهل و خرافه و افراطی گری و خشونت عوام زدگی و عوام فریبی، افول ارزشهای انسانی و معنوی، چپاول منابع و ثروت های ملی و گسترش فقر و بی عدالتی همراه بود. بنابراین ساماندهی و ترمیم تدریجی این خسارتها و عملکرد ویرانگر اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی آن در داخل و تنش زدایی و رفع تهدید و آسیب در روابط خارجی، اهتمام اصلی دولت دکتر روحانی در چهار ساله ی اول مسئوولیت بود. در عرصه ی روابط خارجی، هر چند با وجود کار شکنی دلواپسان داخلی و خباثب محافظه کاران و تندروهای امریکایی و همچنین مقاومت کاسبان تحریم، گام های بلندی در برجام و مذاکرات برابر و عزتمندانه با قدرت های اصلی جهانی برداشته شد، حفظ برجام و بهره گیری بیشتر از دستآوردهای آن ضرورتی مهم برای گسترش روابط بین المللی، شکوفایی اقتصادی، تامین امنیت و منافع ملی ایران در آینده خواهد بود.
در عرصه داخلی نیز دولت روحانی با کمک به تعدیل فضای سیاسی ـ اجتماعی، افزایش دسترسی به فضای مجازی و اینترنت، افشای بخشی از فساد های گسترده اداری و مالی به میراث مانده از دولت های نهم و دهم، مطالعه و روشنگری درباره فقر و آسیب های اجتماعی گسترده ای که دامنگیر کودکان و زنان و جوانان شده است، کنترل رکود تورمی لجام گسیخته ۴۰ درصدی، خارج کرده کشور از رشد منفی اقتصادی ۷ در صد به آغاز اشتغالزایی پایدار، اکنون کشور در آستانه برون رفت از وضعیت بحرانی گذشته قرار گرفته است. در این مرحله جدید، با ترمیم و تقویت دولت دوم روحانی، جلب مشارکت بیش از پیش نخبگان ارتقای سرمایه اجتماعی و پشتیبانی مردم، می توان انتظار داشت که بار دیگر عزتمندی، رفاه و امنیت، وحدت ملی و نیل با آزادی ها و حقوق اساسی ملت و حرکت به سمت اهداف« سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه ایران» را شاهد باشیم. بر این اساس است که، شعار دوباره ایران ـ دوباره روحانی شعار زیبای دوازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران برای همه ایرانیان خواهد بود.