تسلیت عارف به مردم آذربایجان شرقی
گیلان بهتر نوین / فراکسیون امید در پیامی با ابراز تأثر از جان‌ باختن‌ جمعی از هموطنانمان‌ در سیل‌ اخیر در استان‌های شمال غرب کشور تصریح کرد: مردم ایران به‌ویژه مسئولان همچون گذشته نهایت مساعی خود را در کمک به هموطنان آسیب‌دیده مبذول داشته و مددرسان آنها خواهند بود. محمدرضا عارف در پیامی با ابراز تأثر ‌از جان‌ باختن‌ جمعی از هموطنانمان‌ در سیل‌ اخیر در استان‌های شمال غرب کشور تصریح کرد: مردم خوب و نوع دوست ایران، به‌ویژه مسئولان همچون گذشته نهایت مساعی خود را در کمک به هموطنان آسیب‌دیده مبذول داشته و یار و مددرسان آنها خواهند بود.