July 04,2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

"دانستن حق مردم است"

اخبار ویژه
تبلیغات

شیرزاد: تشکیل کارگروه تخصصی بررسی نحوه وصول بهای خدمات پسماند و عوارض صنفی/لزوم وجود بسته های تشویقی در طرح تفکیک زباله

شیرزاد: تشکیل کارگروه تخصصی بررسی نحوه وصول بهای خدمات پسماند و عوارض صنفی/لزوم وجود بسته های تشویقی در طرح تفکیک زباله

در بیست و دومین جلسه کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری مطرح شد:

به گزارش گیلان بهتر نوین ، رییس کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری با تقدیر از اعضای اتاق اصناف،حضور آنها در جلسات را لازمه بررسی دغدغه و کمک به رفع معضلات پیش روی فعالین اصناف شهر دانست.وی با بیان این موضوع که شهرداریها در سطح کشور در فرآیند توسعه شهری با چالش هاییاز قبیل کمبود منابع مالی روبرو هستند،پرداخت به موقع عوارض اصناف و بازار را به عنوان نبض اقتصادی شهر یکی از اصلی ترین راهکارهای پیش رو جهت پوشش بخشی از این کمبود مالی دانست و وظیفه شهرداری را ارائه خدمات و تسهیل در امور مرتبط با اصناف در قبال این امر دانست.

شیرزاد با بیان این موضوع که هرساله نرخ عوارض شهری مورد بررسی قرار میگیرد خواستار اتخاذ سیاستهای حمایتی از شهروندان و علی الخصوص اصناف در تدوین اخذ عوارض شد.
شیرزاد با اشاره به حجم دغدغه های اصناف در حوزه عوارض و حساسیت کمیسیون بهداشت و خدمات شهری در رفع این مسائل از تشکیل کارگروه تخصصی بررسی و نحوه وصول بهای خدمات پسماند و عوارض صنفی زیر نظر کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری خبر داد.
رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر با مثال گاراج های تفکیک زباله در سطح شهر به این موضوع اشاره کرد که در روزهای گذشته آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری از سوی وزارت کشور تهیه و در دولت تصویب شد خواستار ترتیب اثر این موضوع با رعایت مفاد آیین نامه جداول مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی صوتی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نباید در سطح شهر فعالیت کنند و انتقال آنها به خارج از شهر البته با در نظر گرفتن موارد کارشناسی شده در این حوزه شد.
شیرزاد با ذکر اهمیت موضوع تفکیک زباله از مبدا در بهداشت عمومی شهر خواستار فعال تر شدن کانکس های تفکیک زباله در سطح شهر و حضور بیش از پیش خودروهای فعال سازمان پسماند در این حوزه در محلات و ارائه بسته های تشویقی در این حوزه شد.وی با بیان این موضوع که باید جهت پاسخگویی به هزینه های سازمان پسماند و اجرای صحیح وظایف مهم این سازمان که همواره یکی از اصلی ترین مطالبه شهروندان است بخشی از وصولی بهای خدمات پروسه جمع آوری زباله جهت امر دفن زباله به سازمان پسماند تخصیص یابد.