رضا صالح جلالی، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده دوره ششم مجلس :

تخریب ها موجب تقویت موقعیت رییس جمهور روحانی خواهد شد

پایگاه خبری، تحلیلی گیلان بهتر نوین/ رضا صالح جلالی، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده دوره ششم مجلس در ارتباط با تخریب دولت روحانی توسط دلواپسان و مخالفین دولت یازدهم و تاثیر آن در سرنوشت انتخابات اظهار داشت:تخریب شخصیت ها,نوعی دوری ازانصاف وعدالت است,وموجب انحطاط اخلاق جامعه وشکسته شدن اعتماد میان مردم وحاکمیت است.اِعمال این روش ها به نفع هیچ جریان سیاسی نیست وفضای رفتار سیاسی برای همه گروه ها سخت وشکننده می کند.عام مردمِ هم به دلیل طینت پاک ازاین رفتارها بیزارند.ازاینرو این اعمال بیش آنکه موجب ضعف باشد,عامل تقویت موقعیت رئیس جمهور است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به فرصت ها و تهدید های سال ۹۶ گفت:رفع تحریم های بزرگ وگسترش روابط بین المللی,بزرگترین فرصت اقتصادی برای سرمایه گذاری های بزرگ,ایجاد اشتغال,کاهش بیکاری وافزایش درآمد عمومی است.بزرگترین تهدید برای کشور,افزایش تعارض جناح های درون حاکمیت است که موجب اختلال دررشد اقتصادی وتوسعه کشور می گردد.

رضا صالح جلالی با اشاره به پر رنگ تر کردن نقش جوانان در مباحث مدیریتی تاکید کرد:جابجائی نخبگان لازمه به روز شدن مدیریت است.جوانان با افزایش دانش,تخصص وتقویت باور به منافع ملی وتوسعه همه جانبه کشور,می بایست بتدریج جایگزین نیروهای ماقبلِ خود گردند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که سرنوشت سیاسی آقای احمدی نژاد را چگونه می بینید گفت:امیدوارم مانند یک شهروندِ خوب زیست مدنی داشته باشد و به توسعه کشور مدد رساند.

وی با اشاره به وجود برخی مدیران ناهمراه با دولت یازدهم و تاثیر آن بر روند و نتیجه انتخابات گفت:اداره کشور در حوزه اجرا به دوشرط مبتنی است.برنامه متناسب با شرایط کشورومدیران اجرائی صاحب ِدانش,تخصص ,پاک دستی ومعتقد به تقدم منافع جمعی وملی نسبت به منافع شخصی.امیدواریم دولت دوازدهم آقای روحانی درانتخاب مدیرانِ توانمند وشایسته دقت بیشتری مبذول نمایند.