به گزارش گیلان بهتر نوین ،اولیور استون، کارگردان معروف آمریکایی در حساب توئیتری خود نوشت: آمریکا درباره تهدیدات کره شمالی، ایران، چین و روسیه اغراق می کند.

این کارگردان برجسته آمریکایی در ادامه نوشت: این ما هستیم که برای آنها تهدید به شمار می آییم و بزرگترین خطر برای صلح جهانی هستیم. اقتصاد نظامی ما همواره کنترل امور را در اختیار داشته است.