۱۷:۰۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نتیجه نهایی
ایران جوان بوشهر
۰

۱
اکسین البرز
۱۷:۰۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نتیجه نهایی
نساجی مازندران
۴

۱
راه‌آهن
۱۷:۰۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نتیجه نهایی
گل گهرسیرجان
۳

۲
سپیدرود رشت
۱۷:۰۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نتیجه نهایی
فجر سپاسی
۲

۰
فولاد یزد
۱۷:۰۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نتیجه نهایی
ملوان
۱

۱
خونه به خونه
۱۷:۰۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نتیجه نهایی
بادران تهران
۱

۱
آلومینیوم اراک
۱۷:۰۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نتیجه نهایی
خیبر خرم‌آباد
۱

۱
مس رفسنجان
۱۷:۰۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نتیجه نهایی
استقلال اهواز
۱

۲
پارس جنوبی جم
۱۷:۰۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نتیجه نهایی
مس کرمان
۲

۲
نفت‌ م.سلیمان