خانم ها و آقایان هنرمندی که از غصه مردم خواب و آرامش تان فراری شده و دعوت به یک افطاری ساده رئیس جمهور مملکت را با کمال اگر نگویم بی ادبی با کمال کم ادبی رد کردید.
دیگر دارد باورم می شود که آقای پرستویی هم ریگی در کفش دارد.بقیه حضرات امتحان پس داده دوران مهرورزی و معجزه هزاره سوم یعنی جناب آقای احمدی‌نژاد هستند و در آن دوره که کشور و مردم را در لبه پرتگاه با همراهی بسیاری دیگر گذاشتند،هیچ کدام از دلواپسان هنرمند به فکر مردم نبودند،ان زمان که از رانت های متنوع سیراب بودند آیا به فکر مردم بودند؟
آقایان و خانمها ی به اصطلاح هنرمند،قسم حضرت عباس تان را باور کنیم یا دم خروس را.

شما اگر راست می گفتید همانند بانوی بزرگوار خانم فاطمه معتمد آریا تشریف می بردید و با ادب کامل ایرادات و انتقادات تان را در حضور جناب آقای روحانی طرح می کردید ،نه اینکه شوی مردم دوستی راه بیندازید.

بنده که این مطالب را مختصر نوشتم روزنامه نگار هستم و در نشریات و سایت خودم نگاهم به دولت روحانی نگاه اتحادی و انتقادی می باشد.بنده هم به برخی کارکردهای دولت اقای روحانی انتقاد دارم و همیشه می نویسم در ضمن هیچ وقت خودم را پشت مردم قایم نمی کنم وانان را سپر دشمنی های غیر منطقی خودم نمی کنم،بلکه به عنوان نماینده افکار عمومی نقد می کنم و راهکار میدهم و بیان تمام ایرادات وانتقادات را با رعایت ادب و نزاکت انجام می دهم .

دوستان هنرمند معترض،حکایت تان ،حکایت غریبی است ، رفتاربرخی از شمایان عزیز را در دوره آقای احمدی‌نژاد دیدم ،لطفا شما مردم را اذیت نکنید،چون به تنها مقوله ای فکر نمیکنید وضع مردم هست.

ارادتمند_علی کریمی پاشاکی روزنامه نگار و مدیر نشریات گیلان بهتر و دنیای خبر و سایت گیلان بهتر نوین