بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏

اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین.

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامی دار در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها ای آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.

 

 شرح دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان:

واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل
اگر پرسیده شود که ،احضار مسایل چیست و چگونه و با چه ساز و کاری می توان به این مسایل و احضار آن دست یافت؟ باید گفت ، کرامت آدمی در بدایت امر به رهایی وی از غفلت اوست همان غفلت هایی که بزرگترین و خطرناک ترین دشمن انسان برای در تباهی افکندن او در ظلمات زندگی می باشد
نزدی شاهرخ و فوت شد ایام حافظ
چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد !
و اینکه آدمی در عبادت های اصیل و رهایی بخش خود، هر چه زودتر و بهتر به «خود آگاهی» و «دگر آگاهی» دست یازد، آدمی باید مسایل اصلی و مرکزی حیات انسانی و اخلاقی خود را بشناسد و تنها همان ها را در آماج نگاه خود بنشاند و بداند که ،التوحید اسقاط الاصافات .
که چنین عنایات و غایاتی به او کمک می کند تا با توجه و تمرکز لازم با قضایای پیرامونی مواجه شود.
در دعای امروز از خداوند می خواهیم که حظ و بهره ما را در نوافل و مستحبات خود قرار دهد . و اما اینکه مستحبات و نوافل چیست و چه دخلی در تکامل انسانی دارد ؟ باید گفت ،احکام فقهی و عملی اسلام نهایتا ،به پنج قسم منقسم می گردد،واجب، حرام ، مستحب ، مکروه ، مباح.و هریک از این عبادت دخلی در مسلمانی ما دارد و واجد ثمراتی می باشد، مثلا،مستحب ،نوعا عملی ست هر چند نه واجب اما در تمهید و تحکیم حب خدا و بنده مؤثر می باشد.
از این جهت همیشه اولیاء دین به پاسداشت وبسط معقول ومعتدل آن تاکید کرده و می کنند.و اما نوافل آنجاست که کاستی های بنده سالک ترمیم گردد و امکان عبودیت خالص مهیا گردد .

شرح :سیّد حجت مهدوی سعیدی