گیلان بهتر نوین / بر اساس اخبار و شنییده های غیر رسمی در آخرین نشست در استانداری گیلان بین دکتر سالاری و مهندس شعبانپور معاون سابق استانداری گیلان درگیری لفظی پیش می آید که منجر به استعفای وی و جایگزینی مهندس عباس قلی زاده به سرپرستی حوزه معاونت امور عمرانی استانداری گیلان شده است.
عزم دکتر سالاری برای رفتن به وزارت ورزش و جوانان

از طرف دیگر اخبار غیر رسمی از این حکایت دارند که دکتر سالاری استاندار جوان استان گیلان در راه رفتن به وزارت ورزش و جوانان برای پست معاونت دکتر سلطانی فر می باشند. اگر این شایعات شکل واقعیت به خود بگیرد به نظر می رسد استان گیلان به سکوی ترقی مدیران غیر بومی تبدیل شده است.