//اختصاصی // گیلان بهتر نوین 

اپیزود اول : مطالبات  اساسی گیلانیان و دکتر نوبخت

در شرایط کنونی که بنا به وجود دولت های یازدهم و دوازدهم و موقعیت هایی که در بخش های مختلف در حوزه های اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی  و اجتماعی بوجود آمده، باعث شده تا کشور از حالت التهاب گذشته به شرایط معمولی بعد از چند سال برسد. کابینه اول دکتر حسن روحانی چندی پیش به کار خود پایان داد. در ۴ ساله اول دولت روحانی چالش ها، فرصت ها، کامیابی ها و ناکامی هایی در بخش های مختلف در سراسر کشور از جمله گیلان ما وجود داشت. یکی از فرصت هایی که می خواهیم به آن اشاره کنیم که مختص گیلانیان است وجود « بخت نویی » به نام جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت به عنوان معاون رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد . گیلانیان حق دارند  از این فرصت و بخت نو برای استان خود و ایران نهایت استفاده را ببرند. گیلانیان مردمی که با آرای بالای خود به دولت عقلانیت وتدبیرثابت نمودند که همراه واقعی دولت هستند از رییس جمهورمحترم خصوصا ازجناب دکترنوبخت معاون باذکاوت وهمراه صدیق دکترروحانی انتظاردارند که دردولت دوازدهم بمانند دولت یازدهم و دوره هایی که نماینده مردم فهیم رشت در مجلس شورای اسلامی بودند اقدامات اساسی درزمینه ی احیای رودخانه های زرجوب وگوهررود رشت،بحث خطر نابودی تالاب مهم و استراتژیک انزلی، احداث کمربندی جنوبی و جامع شهر رشت جهت حل معضل ترافیک سنگین رشت، موضوع زباله های سراوان و مقوله پسماند در گیلان و احیای صنایع جهت اشتغال و تولید ثروت در گیلان اقدامات اساسی وپایه ای انجام گیرد.دکترمحمدباقرنوبخت عضو موثر کابینه دوازدهم و اولین گیلانی صاحب منصب دردولت پس ازانقلاب سیاستمدار زیرک واعتدالگرایی که مدارج مدیریتی خودرا پله به پله طی نمود والحق درزمینه اقتصاد یکی از رجال قابل اطمینان میباشد.فن سالاری  که اقتصاد و بودجه وخرج ودخل کشوررا دقیق میشناسد. سیاستمداری اخلاق مدار و تمام سعی وتلاشش درجهت توسعه مطلوب استان گیلان است وشواهد ومستندات موجود واقدامات انجام شده شاهد این مدعاست.دکتر نوبخت به گیلان سرزمین مادری اش عِرق ویژه دارد.درکابینه یازدهم باتوجه به مشکلات عدیده سازمان برنامه بودجه تازه تاسیس برنامه های کاربردی زیادی داشت ولی متاسفانه ازبودجه خبری نبود ولی باز با درایت و تدبیر رییس جمهورمحترم وتیم اقتصادی دولت خصوصا جناب دکترنوبخت اقدامات مثبتی درجهت توسعه وعمران کشوربرداشته شد.

اما مردم فهیم گیلان از رییس جمهورمحترم خصوصا ازجناب دکترنوبخت انتظاردارند که دردولت دوازدهم ، بهتر و کیفی تر از دولت یازدهم و دوره هایی که نماینده مردم فهیم رشت در مجلس شورای اسلامی بودند اقدامات اساسی درزمینه ی

 ۱ـ احیای رودخانه های زرجوب وگوهررود رشت اقدامات اساسی وپایه ای انجام گیرد. این رودخانه ها  شریان حیاتی شهررشت است و انجام این مطالبه بحق باعث جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی بزرگ درشهررشت میشود وهمچنین با اجرای این کار بزرگ این دو رودخانه میتوانند تبدیل به مرکزگردشگری وجذب توریست وکسب درآمد بالا برای استان خواهدشد . هرچند اجرای این پروژه عزم ملی میخواهد ومطمئنا صرفا ازتوان شخصیتی فهیم وصاحب نفوذ بمانند دکترنوبخت امکان پذیر است.

۲ـ مردم فهیم گیلان خصوصا مرکزاستان انتظاردارند که استارت کمربندی جنوبی رشت دردولت دوازدهم زده ودرهمین دولت نیزبه پایان رسد که اجرای این طرح حیاتی باعث خواهدشد که ازترافیک بسیارزیاد در داخل شهررشت وخسارتهای جانی ومالی و تصادفات انسانی کاسته شود و تسهیل دررفت و آمد مسافران به شهرستانهای غرب گیلان آسان ترشود و از همه مهمتر مرکز شهررشت  محل تردد وسایل نقیله سنگین باری وسواری نشود که این کار ملی وبزرگ همت بزرگانی به مانند دکترنوبخت رییس محترم سازمان برنامه وبودجه رامی طلبد که باتدبیر خود زمینه تزریق اعتبارات این کاربزرگ رافراهم نماید.

۳ـ  زنده کردن دوباره تالاب انزلی که خواسته ی مردم فهیم گیلان وشهرستان انزلی میباشد تالابی که اگراحیاشودهم ازفاجعه زیست محیطی کاسته میشود و هم موجب رونق گردشگری  دراین حوزه خواهدشد.

۴ـ بحث زباله های سراوان و عدم توجه به بحث مهم پسماند، که در حال تبدیل شدن به یک فاجعه مصیبت بار است.

۵ـ توجه ویژه به صنایع گیلان و بویژه صنایع تبدیل و مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع متناسب با اقلیم گیلان جهت تولید اشتغال و ثروت و …  این میسرنمی شود جزباهمت وتلاش معاون پرتلاش گیلانی کابینه دوازدهم …

مطالبات گیلانیان زیاد است ولی انصافا در سالهای پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ۵۷ تا به امروز حق گیلان  به خوبی پرداخت نشده و به مطالبات گیلانیان رسیدگی اساسی نشده است و شاید   تنگناهای شدید اقتصادی اجازه بر آوردن مطالبات گیلانیان را نداده است . لذا  بر این باوریم  که اگرهمدلی در تمام سطوح در گیلان از افکار عمومی گرفته تا  نمایندگان محترم استان گیلان درمجلس شورای اسلامی درجهت توسعه گیلان ایجاد شود و اگرتلاش ومساعدت همه جانبه دکترنوبخت باهمراهی نمایندگان استان گیلان همراه باشد، قطعا گیلان به مطالبات بجامانده از قبل خواهد رسید. از این رو وجود دکترنوبخت رادرکابینه دوازدهم‌ فرصت می دانیم و ضرورت دارد از این فرصت باید عاقلانه، عالمانه و فقط در جهت توسعه همه جانبه استان استفاده شود.

اپیزود دوم :آیا مدیران ارشد استان گیلان در طی سالهای اخیر برای تامین مطالبات گیلانیان،  دکتر نوبخت را یاری کرده اند؟

 نگاه همه جانبه دولت آقای روحانی به توسعه گیلان

بعد از روی کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم و موقعیتی که آقای دکتر محمدباقر نوبخت در مدیریت ارشد کشور و بویژه در سازمان مهم و تاثیر گذار برنامه و بودجه کشور پیدا کردند، باعث شد تا روند اعطای اعتبارت و منابع به استان گیلان که در سنوات گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته بود ، روند مثبت و قابل قبولی پیدا کرد . آمار و ارقام تخصیص منابع به گیلان حکایت از رشد مطلوب و توجه ویژه دکتر نوبخت به استان نشان می دهد ، ولی با توجه به تمامی این مساعی که توسط برخی از دلسوزان استان به ویژه شخص آقای دکتر نوبخت در پروژه های مختلف از جمله پروژه مهم راه آهن رشت – قزوین ، ولی با کمال تاسف هنوز این پروژه به بهربرداربی نرسیده است . در ارتباط با بحث رودخانه های شهر رشت ، بحث پسماند ، مسئله تالاب انزلی و موضوع کمربندی جامع جنوبی شهر رشت و… مباحثی هستند که تا کنون شخص آقای دکتر نوبخت و برخی از دلسوزان استان به کرات پیگیر مباحث قانونی و اعتباری آن بوده اند ، ولی باز هم با کمال تاسف به دلیل برخی کم کاری ها و خدایی نا کرده کار شکنی ها تا کنون بخشی از این اولویت های حیاتی استان هنوز توسط مدیران ارشد استان به شکل عاجل و منطقی پیگیری نشده است ، نمی دانیم دلیل این کم کاری ها چیست ؟

چرا به این همه منابع و اعتبار اختصاص داده شده از سوی دولت آقای روحانی و سازمان برنامه بودجه کشور به طرح ها و پروژه های مختلف استان گیلان مدیریت و نظارت منطقی و مفید صورت نمی گیرد ؟

چرا باید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در شورای برنامه ریزی استان اظهار بدارند که دیگر هیچ عذری را بابت عدم بهربرداری از راه آهن قزوین ـ رشت را نمیپذیرند ؟

علی ایحال، تا به امروز عملا اثبات شده است که جناب آقای دکتر نوبخت در مسئوولیت جدید در سالهای اخیر تمامی مساعی خود را برای توسعه همه جانبه استان بکار گرفته و از هیچ چیزی کوتاهی نکرده است. باید متدکر شد آیا در دولت های یازدهم و دوازدهم مدیران ارشد اعم از استانداران و مدیران کل استانی آیا در انجام مطالبات گیلان تا چه اندازه دکتر نوبخت را یاری کرده اند؟ این سوالی است که افکار عمومی و رسانه ها از مدیران ارشد استان گیلان دارند و بدنبال پاسخ آن هستند.