اختصاصی//  گیلان بهتر نوین //  شهرداری یک سازمان عمومی غیر دولتی است. غیر دولتی بودن در جامعه ای که دولت مظهر و مصدر سیاست است، به معنای غیر سیاسی بودن هم باید باشد. پس انتظار می رود شهرداری ها غیر سیاسی باشند یا دست کم مرز مشخص میان این سازمان ها و ارکان دولت به معنای نهادها و وزارتخانه و سازمانهای اجرایی باشد. اما چتر سیاست در این سرزمین وسیع تر از آن است که بتوان برای آن حدی قائل شد.

علی ایحال، اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت برای انتخاب شهردار رشت، نباید به دنبال گزینه ای باشند که از همه سیاسی تر است و اساسا نباید ملاک انتخاب وابستگی سیاسی چه این جناح یا آن جناح باشد، یعنی نباید انتخاب شهردار سیاسی شود چون شهر در دایره تنگ سیاست محصور خواهد شد. در ضمن از لسان برخی شنیده می شود که فلان گزینه گمنام است، به نظر می رسد«گمنام دانستن»، برخی از نامزدها بهانه و کلید واژه ای است که برخی برای از میدان به در کردن دیگران از آن استفاده می کنند تا شهر را بیش از پیش به میدان سیاست و سیاست زدگی و چیرگی آن بر «جهان زیست» تبدیل کنند.
نباید شهرداری شهر بزرگ و مهم رشت به «شهر سیاست» تبدیل شود و وقت آن رسیده که از شهر سیاست عبور کنیم و در پی مدیریتی باشیم که به «سیاست شهر» همت گمارد. شهر سیاست، شهری است که هویت آن را سیاست تعیین می کند، اما «تدبیر و سیاست برای امور شهر» یعنی تلاش برای مدیریت مسائل، مشکلات و آسیب های کلان شهری مانند رشت و توجه به ابعاد گوناگون زندگی شهری. البته حرکت به سوی«سیاست شهر» به معنای غیر سیاسی کردن شهر و مدیریت آن نیست. زیرا اساسا کسی نمی تواند بدون بهره مندی از توان و مدیریت سیاسی، شهری مانند رشت را مدیریت کند. بنابر بحث بر سر میزان نمود سیاست در شهر است. اگر در مشخصه ها و ویژگی های مدیریت عالی شهر، تابلوی سیاست از توان مدیریتی بسیار بزرگتر باشد، چه بسا به وضعیتی منجر شود که شهر و جنبه های غیر سیاسی آن زیر سنگینی سیاست قرار بگیرد و از دست رود و کیست که تاثیر شکست در مدیریت شهر رشت را بر سیاست استان انکار کند؟

اکنون که پارلمان شهری در دوره پنجم قرار دارد و به نظر می رسد با توجه به نتیجه انتخابات شاید ما نتوانیم تغییرات چندانی در مدیریت اجرایی شهر رشت شاهد باشیم. ولی عقل سلیم می گوید باید وضعیت حاکم در دوره های گذشته به شکل اساسی تغییر کند و برای شهرداری رشت فردی برگزیده شود که توانمندی های مدیریتی او بر کارکرد سیاسی اش بچربد و کارآمدی او برگ برنده ای برای شورای پنجم شهر رشت به حساب آید. اما ضرورت دارد متذکر شویم که انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش روست و انتخابات ریاست جمهوری شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ از آنچه در تقویم می بینیم بر اساس تحولات اجتماعی خیلی به ما نزدیکتر است. چه خوب است با پایه گذاری یک سنت خوب و نیکو و انتخابی غیر سیاسی به همه بباورانیم که مدیریت شهری رشت می تواند محلی برای حل مشکلات مردم و لذت بردن آنان از زندگی شهری باشد و باز هم بگوییم که شورا و مدیریت شهری محل طرح و برنامه ریزی برای حل مشکلات اساسی شهر رشت نه بگومگوها و دعوا های آنچنانی سیاسی و غیر سیاسی که فقط به نفع برخی خواص و از ما بهتران است، باشد .

آیا مشکل شهر رشت نداشتن شهردار یا برگزار نشدن همایش شهر خلاق خوراک شناسی؟!

چرا در رشت  مدیریت شهری عادت به فرصت سوزی کرده است؟ آیا برند مهم شهر خلاق خوراک شناسی هزینه اش بیشتر است یا تحمیل بسیاری به بدنه شهرداری رشت بخاطر قول های ایام انتخابات شورا ها که هم اکنون شهرداری رشت در پرداخت حقوق آنان ناتوان مانده است ؟

آیا همایش شهر خلاق خوراک شناسی با توجه به اظهار مدیران اجرایی این برند و همایش در گیلان که تقبل بسیاری از هزینه های آن توسط حامی مالی و یا اسپاسرینگ بخش خصوصی تضمین شده است ،باز هم اشکال دارد یا عیب کار در چیز دیگریست ؟!

چرا کشور های مانند  ترکیه همیشه برای برگزاری همایش های متنوع شهر خلاق خوراک شناسی در شهر های مختلف خود ابراز تمایل و آمادگی می کنند ، ولی ما در برگزاری این همایش مهم در شهر رشت این همه موانع تولید کرده ایم ؟ آیا تلاش مخالفین و منتقدین همایش شهر خلاق خوراک شناسی توجه و اهمیت به منافع شهر است یا منافع دیگران ؟!

علی ایحال ، بسیاری از دلسوزان و صاحب نظران معتقدند بایستی برای برگزاری چنین همایش های که بتواند ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور ، استان و شهرهای مختلف از مجله شهر رشت را به رخ جهانیان و سرمایه گذارن کشید تا از قبل چنین ارتباطی بتوان مشکلات تولید ثروت و اشتغال را در کشور حل و فصل کرد . قطعا اجرایی هر پروژه ، طرح ، برنامه و همایشی نقاط ضعف و قوتی دارد که شایسته است صاحب نظران و دست اند در کاران با صبوری شکیبایی ضمن تقویت نقاط قوت ، نقاط ضعف را برطرف نمایند .

والسلام ـ ایام بکام