دکتر رمضانپور نرگسی ، منتخب اول شورا شهر رشت در گفتگو اختصاصی با گیلان بهتر نوین ما اظهار داشت :  ما به عنوان منتخبین مردم شریف شهر رشت در شورا باید تصمیمی را بگیریم که در بر گیرنده نظر و مطالب تمامی رأی دهندگان به ما باشد.

وی افزود :همه رای‌دهندگان به بنده اصلاح طلب نبودند که  بخواهم با انتخاب گزینه اصلاح طلبان بخشی از مطالبات آنها پوشش بدهم ، بلکه تعدادی زیادی از  آرای بنده  و حتی دیگر دوستان اصلاح طلب توسط مردم فهیم و شریف  رشت که سیاسی هم نگاه نمی کنند می باشد. بنده نسبت همه تعهد دارم.

دکتر رمضانپور با اشاره وضعیت اصلاح طلبان در شورای شهر رشت گفت:

هم اکنون وضعیت ۳ به ۸ یعنی ۳ سه نفر اصلاح طلب و ۸ نفر از گرایش های سیاسی دیگر در صحن شورا عضویت دارند. با این با این وضعیت اصلاح طلبان عملاً نمی توانندکاندیدایی برای شهرداری رشت داشته باشند،  ولی چون نسبت به سرنوشت مردم و شهر رشت بی تفاوت نیستند به هیات رییسه محترم شورا شهر  اعلام کرده ایم پنج کاندیدای نهایی شهرداری رشت و مورد نظر خود را با رزومه و کارنامه به ما اعضایی اصلاح طلب یعنی( رمضانپور ، زاهد و حاجی پور) اعلام نماید تا ما بر اساس شایستگی و تجربه و صلاحیت یکی را به عنوان شهردار در لیست آرای خود قرار دهیم.

دکتر رمضانپور تاکید کرد:  با توجه به نگاه سیاسی و قدرت طلبانه ای که توسط برخی ها در شورای اسلامی شهر رشت وجود دارد، عملاً انتخاب شهردار اصلاح طلب ممکن نیست این به این معنا نیست که ما در فرآیند انتخاب شهردار شرکت نمی کنیم و به هیچ عنوان بی تفاوت نیستیم.

این عضو اصلاح طلب شورای شهر رشت خاطرنشان کرد: با این وضعیت ما باید بتوانیم به مطالبات رأی دهندگان جامه  عمل بپوشانیم ، حداقل بایستی با وضعیت موجود بتوانیم به چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مطالبات به حق شهروندان را بر آورده نماییم ، چون رأی‌دهندگان علاوه بر مطالبات سیاسی مطالبات غیر سیاسی نیز از اعضای شورای شهر دارند.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد : که شورا شهر رشت بتواند از این آزمون سخت،  موفق بیرون آید