شورای اصلاح طلبان بندرانزلی طی بیانیه ای افراد قرار گرفته در لیست امید را به مردم شهر انزلی معرفی نمود:

گیلان بهتر نوین / به نقل از شورای اصلاح طلبان بندرانزلی با عرض ادب و احترام به محضر مردم شریف و فرهیخته ی بندرانزلی؛ همان طور که مستحضرید در آستانه ی دو انتخاب مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا قرار داریم که قطعا در توسعه و تعالی ایران اسلامی و انزلی بزرگ تاثیر بسزایی خواهد داشت.

ما عهد بسته ایم که از نیمه ی راه برنمیگردیم و انتخابی جز عقلانیت و تدبیر نخواهیم داشت. ما روحانی را اصلح ترین فرد برای ادامه ی مطالبات به حق ملت ایران می دانیم.

همچنین در خصوص انتخابات شورای شهر پس از جلسات متعدد و بررسی رزومه ی افرادی که خواستار حضور در لیست امید بودند، اعضای شورای اصلاح طلبان بندرانزلی که شامل دبیران و نمایندگان احزاب و اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان بندرانزلی بودند، با هدف ایجاد اتحاد میان تمام اقشار حامی دولت و نظر به رای اکثریت اعضا، افراد زیر را شایسته ی حضور در لیست امید بندرانزلی اعلام می نماید؛

۱- یاسر کریم بخش
۲- امیر احمدی فرد
۳- ابراهیم برفچالانی
۴- شعبان جعفری
۵- هادی حیدری
۶- موسی زنجانخواه
۷- مه سیما نصیری

لذا جبهه ی اصلاحات بندرانزلی ضمن تشکر از تمامی نامزدهایی که بخاطر موفقیت این لیست از ادامه ی حضور در انتخابات انصراف دادند، از عموم مردم بندرانزلی دعوت می نماید تا با رای به تمامی نامزدهای لیست امید، فصلی نو در مدیریت شهری را رقم زده و افراد همسو با دولت تدبیر و امید را برای کسب کرسی های شورای شهر همراهی نمایند.

باشد که انزلی بزرگ به جایگاه واقعی خود باز گردد.

شورای اصلاح طلبان بندرانزلی