اختصاصی_دکتر احمد رمضانپور نرگسی،عضو شورای اسلامی شهر رشت بعداز انتخاب شهردار رشت در شصت و یکمین جلسه ی شورای شهر طی سخنان کوتاهی اظهار داشت:
هم اکنون که با تلاش و دغدغه ی اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت ،خوشبختانه شهردار نیز انتخاب شد ،باید برای تحقق مطالبات شهروندان بیشتر تلاش کنیم.
وی افزود:حال که رقابت در این مرحله برای انتخاب شهردار رشت بخوبی به اتمام رسید،ضرورت جدی دارد تا برای ساماندهی امور مختلف شهر رشت رفاقت،همدلی و همگرایی بیش از پیش بر شورا و مجموعه شهرداری رشت حاکم شود.
دکتر رمضانپور نرگسی تاکید کرد:
این شهر با سابقه درخشان و شهر اولین ها در بسیاری از زمینه و با سابقه فرهنگی و روشنفکری مثال زدنی در حال حاضر با مشکلات زیر ساختی ،عمرانی و رفاهی فراوانی مواجه است که بایستی برای رفع موانع ومشکلات آن با همت و تلاش فراوان اقدام کرد.
وی از همکاران خود در شورای اسلامی شهر رشت و کارکنان پر تلاش شهرداری رشت خواست تا برای ساختن شهری قابل زیست شهری برای شهروندان فهیم رشت تلاش شان را مضاعف کنند.