بالاخره با همه حواشی و فشارهای کم سابقه و لجاجت دست های پشت پرده بر سلب استقلال آرای اعضای شورای شهر، شصت و ششمین شهردار رشت با ابتکار عمل لیست امید(سه عضو همسو) در شرایطی پرتنش انتخاب شد تا بالاخره عیار اصلاحات پارلمان محلی رشت به عیان ترین شکل ممکن بر مخالفین این اندیشه اثبات گردد.

این در حالی بود که اعضای لیست امید با وحدت کلمه و اتفاق در مواضع و پرهیز از سیاست زدگی گزینه ای جوان، تکنوکرات را از داخل بدنه شهرداری به عنوان نامزد مد نظر خود تعرفه کرده و موفق به اجماع نظر و انتخاب وی به عنوان شهردار رشت شدند.

اهمیت این انتخاب در کنار جنبه های فنی و تخصصی آن در امور مربوط به مدیریت شهری وقتی برجسته می شود که اتفاقات یک سال اخیر شورای شهر را بررسی کنیم.

با وجود حضور سه عضو لیست امید در بین چهار منتخب اول شهروندان رشت، با فشارهای بیرونی شورای پنجم از ابتدا در ید طیف جریان سیاسی رقیب قرار گرفت و چیدمان هیئت رییسه سال اول به صورت کاملا یک سویه و انتصابی شکل گرفت و حضرات نه تنها به این موضوع بسنده نکردند بلکه نامزد تحت حمایت اصلاحطلبان (مهندس زالفی) جهت احراز سمت شهرداری را در عین شایستگی با فشارها و ترفندهای خاص از گردونه رقابت خارج کرده و عملا لیست امید را به انزوا کشاندند.

لیکن با تجربه، شکیبایی و مصلحت اعضای لیست امید و پرهیز از حاشیه شورای پنجم در عین تعامل آغاز بکار کرد و امیدی های پارلمان محلی بی هیچ ادعایی به انجام وظایف شورایی خود به بهترین شکل ممکن پرداختند.

نکته قابل توجه عدم اعتراض و نقد دوستان مدعی حاضر در جبهه اصلاحات به این روند و تحمیل اراده برخی از بیرون شورا در تصمیمات شورا بود و گویی در آن روزها خبری از ارق اصلاحطلبی و لزوم حراست از آرای حزبی نداشت!!!

با گذشت زمان و فرارسیدن موعد انتخابات هیئت رییسه در سال دوم دوباره شاهد حضور سایه های قدرت بر پیکره شورا و تصمیمات آن البته این بار با شدت و حدت بسیار بیشتر بودیم به شکلی که علنا شورای شهر به شکل یک پادگان مطیع اوامر بود و رسما هیئت رییسه به شکلی کاملا انتصابی به اعضای شورا دیکته شد و در این بین سه عضو لیست امید در خط قرمز قرار گرفتند…

اما با این وجود و در عین حال که بسیاری منتظر واکنش و یا حمایت بدنه فعالین سیاسی اصلاحطلب از منتخبین خود در شورای شهر بودند هیچ صدای رسایی در خصوص حمایت از امیدی های شورای شهر از هیچ تریبون دغدغه مند جریان سیاسی مطبوع به گوش نرسید!!

لیکن با وقوع این اتفاقات همان طور که از وزن اعضای اصلاح طلب شورای شهر انتظار میرفت کنش های لازم جهت کسب ابتکار عمل با درایت دکتر رمضانپور و حمایت مهندس حاجی پور و مهندس زاهد آغاز گردید و این نخبگان با دانش و تجربه سالیان خود در حوزه سیاست و مدیریت به بهترین شکل ممکن با تشکیل به اصطلاح فراکسیونی از اقلیت خارج و به تاثیرگذارترین اکثریت شورا بدل شده و در برهه انتخاب شهردار نقش اول و حرف آخر این داستان را در اختیار خود قرار دادند و خواب آشفته و خودزنی های مکرر ناشی از عدم راهکار مناسب در برابر وحدت لیست امید تنها دستاورد جریان رقیب از بازی برد برد لیست امید در این زمینه گردید.

لیکن متاسفانه در اقدامی غیر منتظره و کاملا برانگیخته از احساسات خام و نسنجیده و بدون اشراف کافی از وضعیت موجود، بخشی از فعالین اصلاحطلب شروع به تخریب لیست امید و شدیدترین حملات به منتخبین خود در این برهه حساس کرده و با بازی در زمین رقیب به هر شکل ممکن باعث افزایش هزینه برای امیدی ها شدند تا جایی که اردوگاه جریان سیاسی رقیب آسوده خاطر دست از فعالیت مستقیم کشیده و برای این طیف دست و هورا میکشید…

به هر شکل و با ذکاوت و هوشیاری اعضای لیست امید، شهردار مدنظر جریان رقیب موفق به اخذ آرای مورد نیاز نشد و گزینه منتخب لیست امید با مولفه های مدنظر آنها بر کرسی نشست که این مهم در نوع خود در کنار دستاوردی قابل افتخار برای لیست امید در راستای احقاق دموکراسی و قانون مداری، شکستی قابل توجه برای تمامیت خواهان محسوب می گردد.

در حال حاضر انتظار میرود این طیف محدود از جریان اصلاحات با بازخوانی و بررسی اتفاقات یک سال اخیر شورای شهر و پرهیز از اتخاذ مواضع احساسی و ورود به بازی عده ای معلوم الحال که سابقه آنها به اندیشه سیاسی اصلاحات کاملا مشهود و مبرهن است به صفوف حامیان منتخبین خود در شورا بازگشته و با ایجاد یک بدنه اجتماعی منسجم از اعضای این لیست در راستای اقتدار اندیشه اصلاح طلبی گام بردارند.

گیل ندا