منجی باشگاه “داماش” زیر تیغ سیاست ورزی

بازخواست هدفمند به جای حمایت و تکریم…

 

گویا دامنه دلواپسی عده ای از حضرات از موضوع انتخاب شهردار به حدی وسیع و عمیق شده است که از بغض آن بر هر ریسمانی جهت تخریب منتخبین شهروندان در شورای اسلامی شهر چنگ میزنند!!

فارغ از این موضوع که پرداختن به مسائل حاشیه ای از سوی یک جایگاه حقوقی و مدیر ارشد دولتی آن هم در مرکز استان به هیچ وجه زیبنده دولتی که “تدبیر و امید” را به عنوان شعار و سرلوحه خود قرار داده است به هیچ وجه زیبنده نبوده و نشان از عدم تجربه و یا اتفاقاتی فراتر از اشراف عمومی شهروندان دارد که هر دو علت جای بسی تاسف است…

بر هیچ یک از شهروندان رشت که دل در گرو باشگاه فوتبال “داماش” دارند و اخبار و وقایع آن را دنبال می کنند پوشیده نیست که از مدتها قبل و زمانی که این رجال سیاسی و متولیان امر در خواب غفلت زمستانی در حال رویا پردازی بودند “اسماعیل حاجی پور” به تنهایی در روزهای سرد و سخت برای حفظ و احیای این تیم از جان و مال خود مایه گذاشت.

در روزگاری که همگان اسمی از داماش نمی آوردند و تعریف آنها از باشگاه فوتبال همچون مجاهدین روز شنبه تنها حضور در موفقیت ها و گرفتن عکس یادگاری و مصاحبه های تبلیغاتی با فیگوری ظفرمندانه بود و درک آنها از یک باشگاه مردمی که ریشه در قلوب شهروندان دارد تنها مجموعه پرسنل و بازیکنان باشگاه میباشد و از مفهوم ارق، تعصب و هوادار و اهمیت آن تعریفی برای خود متصور نبوده و نیستند این اسماعیل حاجی پور، مرد محبوب شهر باران بود که بیدریغ از هر تلاشی با استفاده از محبوبیت ناشی از خدمات خود در دوره مسئولیت به رشتوندان بدون هیچ چشمداشتی باشگاه داماش را احیا و امروز بر قله افتخار چهار تیم برتر کشور در جام حذفی قرار داد.

لیکن گویا برخی آقایان به واسطه ارتباط آقازاده ها و ژن خوب دردانه خود با طیف مقابل اعضای شورا قصد تلافی شکست در انتخاب شهردار مد نظر خود را در میادین دیگری دارند لیکن قطعا شکست و رسوایی بزرگتری البته این بار از سوی آحاد شهروندان و خیل حامیان داماش در انتظار آنهاست چرا که رشت داماش را همواره در کنار منجی خود “حاج اسماعیل حاجی پور” می خواهد و تخریب و افترای به او را توهین به خانواده چند صد هزار نفری داماش تلقی کرده و پاسخ مقتضی به عاملین آن خواهد داد.

این حملات در حالیست که اصلا اسماعیل حاجی پور مالک باشگاه داماش نبوده و تملک قانونی این باشگاه مردمی به نام فرد دیگری از شهروندان خوشنام رشت میباشد و همین امر یعنی عدم منفعت شخصی در برابر این حجم از تلاش ها برای حفظ تیم داماش است که امروز حاجی پور را به قهرمانی در بین شهروندان و خار چشم هر آنکس که دل در گرو شادی جوانان رشت ندارد بدل کرده است.

به نظر میرسد اعلام مواضع اخیر به حدی عجولانه و سفارشی بوده که حتی مفهوم عبارات با مقصود متکلم در تناقض است چرا که وی به جای پرداختن به وظیفه ذاتی خود به عنوان نماینده عالی دولت در شهر با نقد مواضع گذشته خود، تاخیر نامعقول و فرافکنی در انتخاب شهردار را این بار با چرخشی آماتور گونه و بدون هیچ توجیه مشخص ستوده و از آن به عنوان مزیتی مدیریتی یاد کرده است که قضاوت آن با توجه به شفافیت اتفاقات و رخدادها در این موضوع با عموم شهروندان…

و نکته آخر
با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر قرابت و حضور مسئولین در بین و کنار مردم به شما برادر بزرگوار توصیه می شود که خط مشی افرادی خوش سابقه همچون “اسماعیل حاجی پور” را سرلوحه خود قرار داده و بجای تلاش برای تثبیت و ارتقای شغلی به ممارست برای خدمت به مردم بپردازید و آگاه باشید تنها خدمت خالصانه به مردم باعث رضایت خداوند خواهد شد.