بدیهی است همانطور که توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور با اتحاد ، همدلی و خواست جمعی بدست می آید توسعه و شکوفایی ورزشی کشور نیز در گرو هماهنگی و خواست جمعی مخاطبان و همگی مسئولان مرتبط است؛
و همانطور که حکومت انقلاب اسلامی درآغازکشور،توسعه یافته نبود و نارساییهای زیادی داشت اما اتحاد و همدلی در همه حوزه ها تمام کاستی های موجود را برطرف می نمود؛ نیل به نتیجه مطلوب در حوزه های ورزشی نیز در گام اول منوط به نوعی همدلی و اتحاد عمومی است.
در این میان عواملی تفرقه افکنانه مانند فاصله سطح زندگی مسئولین بامردم، توزیع ناعادلانه ثروت، سهم خواهی دنیا طلبان دین‌نما ، ژن های به اصلاح برتر، فساد اداری و عوامل دیگر موجب کم رنگ شدن اتحاد و همدلی در اقشار جامعه شد و در ادامه امواجی در بازار پرتلاطم دلار ایجاد شد که جامعه به تمامی خود را درآن در آن غرق شده دید .حال در این میان چه فشارها و استرس‌ها که بر این ملت بی‌پناه تحمیل شد و چه آسیبها به بدنه جامعه وارد شد بماند‌.
اما در حوزه ورزش که محور این مقال است این مشکل به شکلی نگران‌کننده رخ نموده ؛ بعنوان مثال در فوتبال ایران که چند سالی است در سطح اول فوتبال آسیا درخششی گرفته و تفکری مانند پدیده بازیکن سالاری بواسطه حضور کارلوس کیروش حذف گردیده است و قدرت دفاعی تیم نیز ارتقا یافته؛ چالشهای جدی این حوزه باید به شکلی موثر مورد مطالعه و رسیدگی قرار گیرد.
شاید در مقطعی راهیابی زودهنگام تیم فوتبال به جام جهانی اتحاد و همدلی را اندکی در جامعه پررنگ نمود ‌اما بازی هفته قبل تیم فوتبال پرسپولیس با کاشیمای ژاپن فصل جدیدی در کتابچه ورزشی کشور باز کرد . می توان در مورد همدلی طرفداران سرخ آبی در حوزه بین المللی بحث و گفتگو نمود.
با یک بازنگری در تاریخچه مسابقات دو تیم سرخ و آبی در سالهای پیشین ، متوجه می‌شویم که طرفداران. دو تیم در آن سالها وقتی در مقابل تیمی بیگانه قرار می گرفتند عموما با پرچم تیم رقیب دیرینه خویش به وزرشگاه می رفتند اما اکنون چه اتفاقی افتاده که وقتی تیم پرسپولیس در مقابل کاشیمای ژاپن گل می خورد فریادهای شادی ورزشگاه را پر می‌کند!!
یا درمدارس دانش اموزان پای کوبی می کنند؟!
آیا علت این رخدادها نیازبه بررسی ندارد؟ وآیا اطلاع رسانی درست و نادرست شبکه های اجتماعی می توانددر عدم اتحاد و همدلی تاثیرگذار باشد؟
بطور مثال وقتی فرزند وزیر محترم ورزش در شبکه های اجتماعی عدد۶را به طرفداران تیم رقیب نشان می‌دهد و یا کارت پرسپولیسی وزیر ورزش در دوران جوانی در شبکه ها اجتماعی انتشار می یابدو یا وقتی مصاحبه افتخاری مدیرعامل وقت استقلال منتشر می گردد که وزیر ورزش قول تغییر زمان سوپرجام را به همگان دادوعنوان نمود نگران برگزاری آن در تاریخ اعلام شده نباشند و حتما بازی در زمان دیگری انجام خواهد شد و در نهایت نتیجه سه بر صفر اعلام می گردد ، این نوع از فوتبال برای مخاطب جز احساس ناامیدی و ناامنی و شکست چه آورده ای خواهد داشت؟!
درسالیان دورتر زمانی قراربودسوپر جام برگزارشوداما پرسپولیس تقاضای تغییرآن را داد. که این درخواست مورد موافقت نیز قرار گرفت ولی سرانجام برگزارنشد. این فرآیندهای ناگوار ورزشی ناخودآگاه این تفکر را به طرفداران فوتبال القا می کند که وزیر وابستگی هایی دارداینهاکنارهم جمع می شودتا تیم کاشیمای ژاپنیها درایران احساس غریبی نکند ضمن آنکه عدم نتیجه گیری تیم رقیب هم در زمینه تشدید این موضوع اثرگذار خواهد بود.

علی علی پور نیاول مدیر مسئول هفته نامه و پایگاه خبری همای گیلان