دکتر هادی نوری،مدیرکل اسبق کتابخانه های عمومی گیلان در غم از دست دادن پدر خود به سوگ نشست.

مراسم تشییع پیکر مرحوم رسول نوری؛ پدر گرامی دکتر هادی نوری و بزرگ خاندان نوری روز جمعه راس ساعت ۱۰ صبح از مقابل منزل مرحوم به سمت گلزار شهدای فومن(امامزاده میرزا) برگزار می شود.