در جریان هفدهمین دوره انتخابات مدیران مسول توفیق حضور در ۲۲ استان کشور و ملاقات با مدیران رسانه هارا داشتم.این سفر فرهنگی تحفه ای ارزشمند و تجربه ای امید بخش بود که به لطف انتخابات اخیر نصیبم شد.
.
نشریات توانمند و کم ادعای ما در استانها به مثابه حلقه واسطه توده ها با دولت و حاکمییت است.

مطالبات مردم از طریق همین نشریات به گوش مقامات محلی و نمایندگان مجلس می رسد.
نا ملایمات اقتصادی از قبیل گرانی کاغذ و افزایش هزینه چاپ اگر چه نفس مدیران مسول نشریات محلی را بریده است،اما هنوز نتوانسته مرجعیت بلامنازع مطبوعات محلی بر افکار عمومی مردم در شهرستانها را دچاراختلال یا لکنت نماید.

آنچه که موجب توفیق و پایداری رسانه های غیر مرکز نشین در این وانفسای اقتصادی است و می توان به آن اشاره نمود ،اخلاص مدیران پرتوان،خلاق وثابت قدمی روزنامه نگاران سخت کوش این نشریات است.

دسترسی مطبوعات استانی به آگهی های دولتی هم با تنگناهای متعددی روبروست.

یارانه ها هم که منظم پرداخت نمی شود. البته باتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی کشور، نشریات شهرستانی نمی توانند روی کمک های نقدی دولت بعنوان ابزار موثر برای ادامه حیات حساب بار کنند.تنها رمز بقای آنان از طریق تک فروشی و حمایت مردم و بنگاههای خصوصی در استان های بومی است.

مشکلات ریز و درشتی که بخشی از آن بازگو شد، گوشه ای ازتنگناها و موانع بقا و اعتلای مطبوعات( محلی) است.
دولت برای مرتفع نمودن معضلات مالی رسانه های استانی وظیفه دارد از طریق تخصیص بودجه های فرهنگی استانی ورود جدی و غیر شعاری به حل بحران مالی مطبوعات محلی داشته باشد.

لازم به ذکر است موانعی که مختصرا بر شمرده شد تا کنون نتوانسته مقابل اراده پولادین روزنامه نگاران مخلص و مدیران دلسوز نشریات محلی بعنوان عامل بازدارنده روند نظم انتشار اکثریت مطبوعات استانی رامتوقف ومختل نماید، اگرچه تعدادی از این قبیل نشریات در استانهای محروم و کم برخورداربعلت ناتوانی مالی متوقف گردیده و مشمول ماده ۱۶ هییت نظارت شده اند.اما خوشبختانه هنوز قاطبه پرشمار نشریات تاثیر گذار شهرستانی همچنان پابرجا ایستاده اند و به محاق تعطیلی نرفته اند.

مطبوعات محلی، پیش فرض مهم توسعه فرهنگی هستند.
ما اگر خواهان توسعه متوازن و پایدار هستیم ،بابستی در جامعه متکثر ایرانی با عنایت به اقلیم خاص سرزمینی و گستردگی ، توجه ویژه و همه جانبه،جدی و گره گشای دولت و حاکمیت به رسانه های محلی را مطالبه نماییم. نگاه حمایتی معاونت مطبوعاتی به حل تنگناهای مالی نشریات استانی در این مقطع ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در حال حاضر با وجود شرایط خاصی که نشریات مکتوب ملی و پایتخت نشین دارند و بیشترین افت تیراژ در طول چهار دهه اخیر را تجربه می نمایند قطعا مانند سابق از گستردگی مخاطب در شهرستانها برخوردار نیستند، دولت ناگزیراست در تمام نقاط کشور چشم بر نشریات منطقه ای و محلی بدوزد تا لایه های مختلف جامعه ایرانی از دسترسی به نشریات مکتوب محروم نشوند.

در چنین برهه خاصی، اثر بخشی نشریات و روزنامه های محلی در سایر استان های کشور یک راهبرد استراتژیک برای حفظ نشاط فرهنگی جامعه است.

.مساعدت موثر دولت بویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مطبوعه های شهرستانی در این اوضاع آشفته اقتصادی می تواند به حفظ بنیادهای فرهنگی جامعه ایرانی کمک شایان توجهی نماید.از پرتو همین مساعدت های دولت، حیات رسانه های محلی تضمین خواهد شد.

جامعه مدنی ما محتاج حیات و اثربخشی مطبوعات در استانهای مختلف است.

به آن امید که وزیر ارشاد این نصایح مشفقانه را بشنود و زمینه تحقق آن را در قالب یک الویت ویژه در بودجه تخصیصی وزارتخانه فراهم نماید.

امید بخشی و سخت کوشی جامعه روزنامه نگاری ایران در دوران سخت تحریم ها یک فرصت گرانبهاست که می تواند خنثی کننده تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی باشد.

تعظیم خاضعانه به اراده مصمم اصحاب رسانه و روزنامه نگاران محلی،واقعیتی ملموس و به دور از تعارف است که با وجود انبوه مشکلات مالی هنوز چراغ رکن چهارم دموکراسی را روشن نگاه داشته اند.
مجلس هم باید قدر دان این همت والای روزنامه نگاران بی ادعای شهرستانی باشد.امیدواریم این قدرشناسی را در برنامه بودجه ۹۸ مشاهده نماییم.

علی نظری سردبیر روزنامه مستقل