May 27,2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

"دانستن حق مردم است"

اخبار ویژه
تبلیغات

احمد رمضانپور: از ظرفیت دیگر متولیان فرهنگی برای روز رشت استفاده شود

احمد رمضانپور: از ظرفیت دیگر متولیان فرهنگی برای روز رشت استفاده شود

احمد رمضانپور در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت با بیان نواقص برنامه سال گذشته روز رشت، اظهار داشت: برای رفع نواقص سال گذشته باید یک کارگروه بزرگ تشکیل می شد.

 عضو شورای شهر رشت بیان کرد: سال گذشته مهمانان و اعضای شورا جای نشستن نداشتند، تبلیغات خوبی نشده بود و یکی از نمایندگان مجلس رشتدعوت نشده بود و بجای نمایندگان رشت، نماینده یکی دیگر از شهرستانها سخنرانی کرد.

احمد رمضانپور افزود: گرفتاری های استان و رشت بسیار زیاد است. باید از ظرفیت همه ارگان ها استفاده کرد. رشت تنها شهرداری نیست. باید از ظرفیت نماینده ولی فقیه، استاندار، فرماندار، سپاه و مجمع نمایندگان استان و … استفاده کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت تصریح کرد: تلاش شود با فرماندار نشستی داشته باشیم.

رمضانپور با تاکید بر نقش هویتی رشت ابراز کرد: کشورهای همسایه بدون سابقه فرهنگی برای خودشان هویت می سازند و ما عقب افتاده ایم.

وی تصریح کرد: ابزارهای نوین هم فرصت هست و هم تهدید. روایت جوانان نوازنده علم الهدی جهانی شد. ما چه کرده ایم که فرزندان جمهوری اسلامی سالروز شهادت امام خود را نمی دانند هر چند برخورد هم ناشایست بود.

عضو شورا تاکید کرد: مدیر متولی پیاده راه فرهنگی باید برای اعیاد ملی و دینی و اداره پیاده راه برنامه داشته باشد.