دراین مراسم ۳۰۰نفر از معلولان به همراه خانواده هایشان وجمعی از روئسای ادارات ونهادها و سازمانهای شهرستان لنگرود حضور داشتند.
بخشدار لنگرود یکی از مسئولین حاضر دراین مراسم طی گفتگویی گفت:معلولیت، محرومیت و محدودیت نیست بلکه معلولان خلاقیت و استعداد وافری دارند که قابل تمجید و حمایت هستند.
وی افزود:معلولان مثل همه افراد جامعه حق مشارکت در تمامی امور مربوط به زندگی اجتماعی را دارند و نگاه جامعه نسبت به این عزیزان نباید از روی ترحم بلکه باید توام با احترام باشد.
لیلا جهانیان افزود:حضور در برنامه های معلولان و کمک به این قشرعزیز برای من افتخار بزرگی است .