مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان با اعلام این خبر گفت ؛ با توجه به مدت زمان کوتاه حضورم در این سمت طی چند جلسه با تعدادی از اعضای محترم شورای شهر رشت دستورات لازم را به جهت ثبت اضطراری خانه این شاعر فرهیخته انجام و پیگیر تصریح در روند این اتفاق از سوی معاونت میراث سازمان میراث فرهنگی کشور هستیم.
دکتر شهرود امیر انتخابی با بیان اینکه ثبت این اثر از خواسته های فعلان حوزه فرهنگی گیلان و اداره کل میراث استان است گفت ، اینکه این خانه با قدمت چندین ساله اش و همراهی نام استاد هوشنگ ابتهاج با خود به عنوان تولدگاه و منزل دوران کودکیشان طی ادوار گذشته به ثبت نرسیده خود جای تامل دارد گفت ؛ ما پیگیر ثبت این خانه هستیم و با مالک فعلی خانه صحبت کردیم تا طی یک فرصت ، این خانه از سوی شهرداری خریداری و از سوی میراث فرهنگی ثبت ملی شود.
همچنین استادار محترم گیلان نیز باتوجه به نگاه فرهنگی و توجه به آثار تاریخی ، تاکیدات لازم را نسبت به حفظ ، ثبت و نگهداری این اثر تاریخی داشتنه اند.
وی با اشاره به اینکه : ما خانه‌های دست چندمی را که جزو مفاخر هم نیستند فقط به خاطر قدمتی که دارند حفظ می‌کنیم که یقینن خانه استاد ابتهاج برای ما در الویت‌های اول است و سعی می‌کنیم آن را حفظ کنیم و نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهیم بود گفت :
ما به دنبال ثبت اضطراری این خانه هستیم و اطلاع از اینکه مالک فعلی حکم قضایی مبنی بر تخریب آن را اخذ کرده بوده نداشتیم و در حال حاضر با توجه اهمیت موضوع و تمهیدات صورت گرفته در صدد ثبت اضطراری این ملک هستیم تا بتوانیم به سهم خود مانع از تخریب این خانه شویم.