در مدیریت و توسعه شهر ها نکته ای که گاهی مغفول می ماند ایجاد شادی جمعی برای مردم است.

با شهر نشینی جدید شاید امکاناتی برای ایجاد شادی فردی آن هم به صورت کوتاه مدت ایجاد شده باشد. مثلا شما به یک فروشگاه بروید و چیزی که دوست دارید را بخرید این می تواند شما را برای مدت کوتاهی خوشحال کند و سپس فراموش خواهید کرد و خوشحالی پایداری نخواهید داشت اما اگر در معماری شهری و شهرسازی نگاه مدیریت شهری و شهردار به گونه ای باشد که ایجاد مکان ها و بناهایی را در دستور ساخت قرار داده و ایجاد کنند تا شادی جمعی را برای مردم به ارمغان بیاورند با ایجاد خاطره جمعی شادی پایدار را برای مردم شهر به ارمغان می آورند.
مونتگومری روزنامه نگار کانادایی و فعال در زمینه توسعه شهری یک نسخه پایه برای شادی شهری پیشنهاد می دهد که ازمطالعات فیلسوفان , روانشناسان , متخصصان مغز و اعصاب و کارشناسان اقتصاد شادی استخراج شده است . یک شهر پس از تامین نیازهای اولیه مانند: غذا, مسکن وامنیت باید به چه چیزی دست یابد؟
الف . شهربایستی لذت را به حداکثر برساند و ازسختی ها بکاهد.
ب. بایستی به جای مریضی ما را به سمت سلامتی هدایت کند.
پ. بایستی به ما آزادی واقعی,حرکت وساخت زندگی که آرزو داریم را ارائه دهد.
ت. همچنین به شیوه ای عادلانه فضا, خدمات, امکانات ,لذت وتفریح, سختی وهزینه بین افراد اختصاص دهد.
ث. بیشترازهمه, بایستی ما را درساخت وقوی ترکردن گروههای بین دوستان, خانواده ها وغریبه ها توانمند کند که به زندگی معنا می بخشد،گروه هایی که عالی ترین وبرترین موقعیت ها وفرصت ها را ارائه می دهند.
ج. شهری که سرنوشت مشترک ما راتصدیق می کند وجشن می گیرد,که درها را بسوی یکدلی وهمکاری وتعاون می گشاید, به ما کمک خواهد کرد که از عهده بزرگترین چالش قرن معاصر یعنی شادمانی برآییم.
در شهر رشت در زمان شهرداری محمد علی ثابت قدم با استراتژی برنامه اجرایی “رشت شهر شاد علوی” الگوی گام هایی در زمینه ایجاد شادی جمعی برای مردم برداشته شد که البته بسیاری از آن ها پس از استیضاح شهردار و تعویض مدیریت شهری به فراموشی سپرده و یا برچیده شد. نمونه بارز ایجاد شادی جمعی آب نما شهر رشت بود که متاسفانه عملا تعطیل شد و حتی صحبت از انتقال آن به خارج شهر می شود.
شادی حق مردم رشت است و کسی نباید شادی را از مردم دریغ کند و آینده توسعه شهری رشت باید به سمت شادی آفرینی برود تا سبب رونق اقتصادی و جذب و ماندگاری توریسم و … شود.
شادی را به مردم هدیه دهید و شک نکنید خود مردم شهر را به بهترین شکل خواهند ساخت و ایجاد شادی برای مردم در اصلاح فرهنگ هم اتفاق های خوب دیگری در پیش دارد که در یادداشت های دیگری به آن ها خواهم پرداخت.