انتخابات شورای اسلامی شهر رشت با تمام فراز و فرود برگزار شد و لیست امید اصلاح طلبان رشت برای تصاحب اکثریت کرسی های شورای شهر رشت ناکام ماند. برای این ناکامی دلایل مختلفی می توان بیان کرد و پیرامون آن به واکاوی پرداخت که صد در صد ضرورت دارد تا اصلاح طلبان گیلان و بویژه شهر رشت دلایل ناکامی در انتخابات پنجمین دوره ی شورای شهر را به مشکلی واقعی و همه جانبه با دعوت از صاحب نظران و فعالین سیاسی ـ اجتماعی مورد آسیب شناسی قرار دهند تا در آینده از تکرار چنین شکست های ابتدایی و قابل پیشگیری، جلوگیری شود.

بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و دانشجویی اصلاح طلب و عمده ترین علت شکست اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر رشت را به عملکرد نامناسب اصلاح طلبان، عدم انسجام و عدم همگرایی و … در میان اصلاح طلبان می دانند. عدم تشکیل ستاد، عدم پیگیری نحوه ی تبلیغات کمی و کیفی، عدم هماهنگی درمدیریت شورای اصلاح طلبان، پراکنده کاری برخی نامزد های درون لیست امید و … را می توان دلایل شکست لیست اصلاح طلبان در رشت دانست.

این ناکامی در حالی بوجود آمده است که سبد آرای اصلاح طلبان در شهر رشت قابل توجه است یعنی از ماکزیمم ۲۸ هزار رای تا مینیمم ۱۱ هزار رای که شامل ۷ نفر از اعضای لیست امید می شود، همین سبد رای نشان از پایگاه اجتماعی قابل قبول اصلاح طلبان دارد ولی با کمال تاسف با سهل انگاری، عدم انسجام، عدم اتحاد و همدلی و تفرقه موجود در بین اصلاح طلبان و همچنین موازی کاری برخی در ارائه لیست های موازی با نام های اصلاح و تدبیر و … باعث شد که چنین اتفاقی پیش بیاید. در این شکست هم اصلاح طلبان و هم افرادی که خود را اصلاح طلب تر از اصلاح طلبان می دانند مقصر هستند و باید در این ارتباط اخلاق حرفه ای کنشگری سیاسی را بیاموزند که برند اصلاح طلبی یک برند شناسنامه دار و دارای پیشینه منطقی از اعمال، رفتار و کردار در سطوح مختلف است که باید از طرف همه رعایت شود.

صد البته نمی خواهم برای شکستی که متحمل شده ایم توجیه گر باشم. در این هماورد اصلاح طلبان بازی را به عدم هماهنگی، انسجام و اتحاد و همدلی خود باختند. زیاده خواهی برخی ها و دخالت های برخی از ما اصلاح طلب تردر این ناکامی نقش داشت ولی اصلاح طلبان می توانستند نقش مخرب شان را با اتحاد و ایثار و فداکاری خود به حداقل برسانند که این مهم یعنی اتحاد و ایثار در این جریان کم رنگ شد.

آرمان کریمی پاشاکی ـ دانشجو وفعال رسانه ای اصلاح طلب