به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، حسین امیری گنجه مدیرکل اسبق تامین اجتماعی گیلان در سالهای ٨٢ لغایت خرداد ٨٧، طی حکمی از سوی محمد حسن زدا، سرپرست سازمان تامین اجتماعی بعنوان سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی این مجموعه منصوب گردید.حسین امیری گنجه از مدیران گیلانی موفق سازمان تامین اجتماعی است که مدیرکلی سه استان گیلان، خراسان رضوی و گلستان و مدیرکلی عرصه ستادی در حوزه دفتر اقتصادی و برنامه ریزی را در کارنامه عملکردی خود داراست.

پس از ابراهیم یوسف نژاد که در مقطعی از دهه ٨٠ بعنوان معاون مدیرعامل سازمان در حوزه اداری مالی انجام وظیفه نمود، حسین امیری دومین گیلانی پر افتخار میباشد که در رده معاون مدیرعامل تامین اجتماعی ایفای نقش مینماید.

امیری اهل شهرستان رودبار و دارای کارشناسی ارشد جامعه شناسی و دکترای برنامه ریزی است.