اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با ارسال بخشنامه ای برای همه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، متذکر شده در اجرای ماده ۳۲آیین نامه داخلی هیئت دولت و به منظور حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی موظفند از لایحه یاد شده دفاع کنند.

 

 

در ادامه این ابلاغیه نیز تاکید شد است: هیچ یک از مقامات و نمایندگان دستگاه های اجرایی مجاز به طرح پیشنهاد تغییر در تبصره ها، بندها و جداول و یا موافقت با پیشنهادهای مغایر با مفاد لایحه مذکور در جلسات کمیسیون ها و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی نمی باشند.

همچنین در این بخشنامه آمده است: در این راستا مطابق ماده (۳۷) آیین نامه مذکور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نماینده دولت، نسبت به انجام هماهنگی های لازم جهت دفاع از مفاد لایحه یاد شده در جلسات کمیسیون ها و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اقدام می نماید.

معاون اول رییس جمهور، در عین حال از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز خواسته است هرگونه تخلف از مفاد این بخشنامه را با هماهنگی معاونت امور مجلس رییس جمهور، به معاون اول رییس جمهور اعلام کند./ صبحانه