کمال اکبری صبح‌امروز در نشست سازمان‌های مردم‌نهاد استان گیلان در سالن غدیر استانداری گیلان در رشت اظهار داشت: سازمان‌های مردم‌نهاد به دولت کمک‌های زیادی می‌کنند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه مشارکت‌های اجتماعی در سازمانهای مردم‌نهاد تبلور پیدا می‌کند تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از مشارکت اقشار مختلف در سال ۵۷ ایجاد شد.

اکبری با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی مشارکت طبقات مختلف مردم در عرصه‌های مختلف است بیان داشت: مشارکت اجتماعی یکی از الزامات توسعه اجتماعی است.

معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با اعلام اینکه حضور تشکل و سازمان‌های مردم‌نهاد در فعالیت‌های اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری و رییس جمهور تاکید شد افزود: دولت از سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت می‌کند.

اکبری با تاکید بر اینکه مداخله‌گری اجتماعی توسط سازمانهای مردم‌نهاد در بخش های مختلف جامعه انجام می‌شود ابراز داشت: در ۲ سال گذشته سازمان‌های مردم‌نهاد تاثیر خوبی بر روی کاهش آسیب‌های اجتماعی داشتند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه دولت برای ایجاد لایحه سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش‌های زیادی را انجام داد گفت: یکی از دغدغه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد قانون مدون است.

اکبری با اشاره به اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد در‌ تدوین لایحه سازمان‌های مردم‌نهاد به دولت کمک کردند عنوان داشت: توسعه کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از اهداف دولت است.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با اعلام اینکه کارهای اداری سازمان‌های مردم‌نهاد توسط سایت اینترنتی و دفتر خدمات اجتماعی انجام می‌شود افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد جزء سازمان‌های مطالبه‌گر هستند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از خواسته‌های دولت این است که سازمان‌های مردم‌نهاد به سوی فعالیت‌های سیاسی گرایش پیدا نکنند اظهار داشت: یکی از خط قرمزهای دولت سیاسی شدن سازمان‌های مردم‌نهاد است.

اکبری با اشاره به اینکه ارزیابی سازمان مردم‌نهاد از طریق خدمات ارائه شده از سوی این سازمان‌ها انجام می‌شود خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد در بحران‌های مختلف به مردم کمک می‌کنند