دشمن تلاش دارد این ثروت عظیم ملی را متزلزل کند،بنابراین باید با تمام قوا در صحنه بود و عاقلانه و مدبرانه حرکت کرد.