عصرکاسپین ؛در روزی که بار دیگر زنان و مردان ایرانی از هر قومیت و مذهبی و هر گرایش سیاسی یکصدا شعار همدلی و وحدت را سر می دهند و در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران که شکلی از جمهوریت و خوانشی معتدل و رحمانی از اسلام را در حکومت داری به جهان عرضه کرد، حزب کارگزاران سازندگی، نیز از مردم شریف استان گیلان دعوت میکند تا در روزهایی که انسجام و وحدت ملی ضرورت دارد بار دیگر برای نشان دادن این وحدت که حاصل صبر و همدلی مردم در بزنگاه های تاریخی این مرز و بوم است با مشت های گره کرده علیه آنان که در گوشه گوشه جهان چشم طمع به ایران عزیزدوخته اند ، شعار دشمن شکن سر داده و خواهیم گفت تا پای جان از این خاک از جمهوریت آن از اسلامیت آن و از عزت جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهیم کرد.
و نیز از مسئولین محترم کشور هم توقع داریم برای رفاه معیشت این مردم عزیز که روزهای سخت جنگ اقتصادی سفره هایشان را کم فروغ و دستانشان را تنگ کرده اما دستان انقلاب را رها نکرده اند عزمی جدی بکار بگیرند باشد از این پیچ تاریخی هم با همدلی به سلامت عبور کنیم.
حزب کارگزاران سازندگی شاخه استان گیلان