نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی گفت: سفر دکتر نوبخت به استان خراسان جنوبی دستاوردهای خوبی داشت. از جمله این دستاوردها می توان به قرارداد ساخت و احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی توسط سازمان برنامه و بودجه با طرفیت کمیته امداد و بنیاد مسکن برای محرومان و فقرای استان ساخته شود. همچنین مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان در این سفر برای اشتغال جوانان درنظر گرفته شده است.

در گفت وگو با «خطِ اعتدال»/امیرحسنخانی(نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس) بااشاره به دستاوردهای سفر اخیر نوبخت به استان خراسان جنوبی مطرح کرد:  اختصاص 700 میلیارد تومان برای اشتغال جوانان استان/ آغاز احداث 10 هزار واحد مسکونی برای محرومان/سفری به منظور جبران عقب ماندگی ها و عدم توسعه یافتگی خراسان جنوبی/سفر دکتر نوبخت به استان خراسان جنوبی دستاوردهای خوبی داشت

محمدرضا امیرحسنخانی در گفت وگو با «خطِ اعتدال»با اشاره به سفر اخیر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: سفر اخیر دکتر نوبخت به استان خراسان جنوبی در راستای تدبیر دولت برای جبران عقب ماندگی ها و عدم توسعه یافتگی استان خراسان جنوبی بوده است.

نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق مصوبات دولت و پیگیری های انجام شده توسط نمایندگان مجلس استان خراسان جنوبی، در این سفردو قرارداد عمده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه با کمیته امداد و بنیاد مسکن برای حمایت از محرومان استان بسته شد.

او ادامه داد: به واسطه این قراردادها، هر یک از طرفین اعم از کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مسکن متعهد شدند هر کدام ۵ هزار واحد مسکونی در استان خراسان جنوبی برای نیازمندان احداث کنند که طبق محاسبات دقیق ساخت این واحدهای مسکونی بین مناطق مختلف استان تقسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی همچنین بااشاره به دستاورد دیگر سفر نوبخت به استان خراسان جنوبی تصریح کرد: دکتر نوبخت درخلال سفر خود در مراسم کلنگ زنی در ۳ روستای استان خراسان جنوبی حضور یافت و درباره اقدامات کمیته امداد و بنیاد مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی مدنظر در دو قرارداد مذکور برای محرومان استان توضیحاتی داد.

امیرحسنخانی بااشاره به حضور تابش، رئیس بنیاد مسکن در سفر اخیر استان خراسان جنوبی همراه با نوبخت تصریح کرد: دکتر امینی معاون وزیر راه و شهرسازی هم در این سفر آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را همراهی کرد.

نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ساخت ۵ هزار واحد مسکونی از طرف کمیته امداد و بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: جمعا ۱۰ هزار واحد مسکونی قرار است در استان برای محرومان و فقرا ساخته شود. همچنین مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان در این سفر برای اشتغال جوانان درنظر گرفته شد.

او تاکید کرد: دکتر نوبخت همچنین بیش از هزار میلیارد تومان را در این سفر برای زیرساخت های استان درنظر گرفتند که به تدریج قرار است اختصاص داده شود.

امیرحسنخانی در ادامه تاکید کرد: در این سفر وعده داده شد که مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی هم از صندوق ذخیره ارزی به استان اختصاص داده شود.

نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت که قرار است دکتر نوبخت از این پس به صورت فصلی برای بازدید به استان خراسان جنوبی سفر کند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس توضیح داد: در این سفر همه نمایندگان مجلس استان خراسان جنوبی به همراه استاندار و مدیران استان حضور داشتند و پس از ان شورای برنامه ریزی تشکیل شد و این موارد دراین جلسه مصوب شدند.