سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با اشاره به لزوم مدیریت مصرف آب در خانه تکانی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد هر ساله با توجه به شستشوهای آخر سال، میزان مصرف آب به طور چشمگیری افزایش می یابد، بر همین اساس به مردم توصیه می شود از روش هایی برای شستشو استفاده کنند که کمترین میزان مصرف آب را داشته باشد.

مدیرعامل آبفای گیلان با تأکید بر اینکه نیاز شهروندان گیلانی به آب سالم و بهداشتی تأمین شده است تصریح کرد: به منظور عدم مواجهه با کمبود آب ناشی از مصارف همزمان در ساعات منتهی به حلول سال نو، شهروندان باید با اصلاح روش های مصرف آب و مدیریت زمان، مصارف آب را به روزهای پایانی سال موکول نکنند.

حسینی تاکید کرد: در راستای اصلاح الگوی مصرف آب، استفاده از روش هایی که کمترین میزان مصرف آب را داشته باشد، ضمن حفظ منابع آبی، تأمین پایداری آب برای همگان را فراهم خواهد نمود.