رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: زنی پس از پخت و خوردن برنج محلی که از وانت کنار خیابان خریده بود،مسموم شده و به کما رفته است.

محمد بازیاری افزود: وی پس از خریدن برنج محلی از یک دستگاه وانت که در کنار خیابان برنج می‌فروشد، در خانه آن را می‌پزد که هنگام مصرف دچار مشکل می‌شود و به بیمارستان گناوه انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: بیمار اکنون در بیمارستان در کما به سر می‌برد و در شرایط حادی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه بیان کرد: بلافاصله بهپلیس هم اطلاع داده شد و فروشنده را دستگیر کرده‌اند.

بازیاری افزود: اینکه عامل اصلی اتفاقی که برای این زن افتاده مصرف برنج یا مورد دیگری باشد در حال بررسی است و قرار است نمونه خریداری شده و نمونه موجود در بار فروشنده آزمایش شود.

وی تاکید کرد: همیشه توصیه می‌کنیم مردم از فروشندگان مجاز مواد خوراکی خریداری کنند ولی برخی رعایت نمی‌کنند