سازمانها و نهادهای دولتی،غیر دولتی و خصوصی دارای فلسفه ی وجودی مختص به خود هستند.اساسأ هر سازمان و نهادی بر حسب شرح وظایف سازمانی و قانونی،متولی انجام بخشی از امور مردم و جامعه می باشد که می بایست برای انجام وظایف محوله ی خود ،تمامی تدابیر مدیریتی و راهکارهای قانونی را بکار گیرد تا به بهترین شکل ممکن به عنوان خادم مردم ،عمکرد قابل قبولی داشته باشد ،در ضمن  بر پایه موازین و ضوابط موجود نسبت به نوع عملکردشان پاسخگو هم باشند.
باید تاکید شود،برخی سازمانها و ادارات دولتی و عمومی از جمله شهرداری‌ها که در ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با مردم هستند.
در واقع شهرداری‌ها در خط مقدم خدمات رسانی به مردم و جامعه قرار دارند و عملکرد آنها در میزان رضایتمندی از نظام و حاکمیت بسیار تأثیرگذار است.به همین دلیل کار کرد شهرداری‌ها از درجه بالای اهمیت و حساسیت از نظر شهروندان و مسئولان نظام قرار دارد.
می توان ادعا کرد،شهرداری ها تمامی وظایف مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی را به نحوی انجام می دهند و در واقع بازوان عملیاتی حاکمیت در خدمات رسانی مختلف و متنوع به شهروندان هستند و با سایر دوایر دولتی و حاکمیتی رابطه ی سیستماتیک دارند،به عبارتی کار شهرداری ها هم رابطه مستقیم با مردم دارد و هم با سازمانهای دولتی و غیر دولتی و خصوصی،به همین دلیل است که کارکردن در شهرداری هم سخت است و هم ظرافت ها و تاثیر گذاری و اهمیت خاص خودش را دارد. کار شهردار و کارکنان بخشهای مختلف عمرانی،خدماتی،زیباسازی،حمل ونقل،پسماند و جمع آوری و حمل زباله‌ها و…و ایجاد بستر های فراهم کننده ی آرامش و رفاه شهروندان و همچنین احداث و ایجاد زیرساخت های حمل و نقل و عمران شهری و دیگر وظایف گسترده ی شهرداری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
بخاطر همین اهمیت کارکرد های شهرداری و رابطه ی مستقیم آن با زندگی مردم است که شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری ها حساسیت خاصی دارند و هم از زحمات ایثارگرانه ی کارکنان زحمتکش شهرداری قدر دانی می‌کنند.

نمره ی قبولی شهرداری منطقه ی دو رشت از شهروندان

در ارتباط عملکرد شهرداری منطقه ی دو رشت در یک تحقیق میدانی و نظر سنجی از شهروندان ساکن در این منطقه ی شهرداری رشت  عملکرد  مهندس علیرضا کامران راد مدیر  منطقه ی دو ، معاونین و کارکنان زحمتکش این منطقه ی شهرداری رشت را با جمعی از ساکنین این منطقه شهرداری در میان گذاشتیم.
خروجی کلی این نظرسنجی و تحقیق میدانی ،رضایت مندی درصد بالایی از شهروندان از عملکرد مدیریت و کارکنان شهرداری منطقه ی دو شهرداری رشت در سال ۱۳۹۷ بود.
آن دسته از شهروندانی که به ستاد مدیریتی شهرداری منطقه ی دو رشت در محله ی چله خانه ی رشت مراجعه می کردند از نحوه ی انجام کار ها و نحوه‌ی برخورد کارکنان شهرداری در قسمت های مختلف در کل راضی بودند.
همچنین در محله ها ی مختلف این منطقه،اکثریت مصاحبه شونده ها  نحوی خدمات رسانی شهرداری منطقه ی دو رشت را خوب ارزیابی می کردند واز  مهندس کامران راد،شهردار منطقه دو رشت به علت برخورد های صمیمانه ای  که با ارباب رجوع داشتند وی را مدیری موفق و مردم باور و همچنین از کارکنان شهرداری منطقه ی دو شهرداری  قدردانی می کردند.
آنان اظهار می داشتند،جریان جمع آوری و حمل زباله‌ها در سال ۱۳۹۷ در منطقه ی دو شهرداری رشت از نظم و مدیریت مطلوبی برخوردار بوده است،همچنین از کارهای عمرانی و مرمت آسفالت خیابان ها،کوچه ها و معابر این منطقه راضی بودند.
لازم به توضیح است به علت همین میزان رضایتمندی مردم از عملکرد شهرداری منطقه ی دو رشت،اسقبال شهروندان در پرداخت عوارض مختلف به شهرداری رشت که نقش بسزایی در تأمین منابع مالی و اعتباری شهرداری برای ارائه‌ی خدمات مختلف به شهروندان دارد ، رشد صعودی داشته است.