دعای_روز سوم ماه مبارک رمضان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

” اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ و التّنَبیهَ و باعِدْنی فیهِ من السّفاهه و التّمْویهِ و اجْعَل لی نصیباً مِنْ کلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بِجودِکَ یا أجْوَدَ الأجْوَدینَ. “

«خدایا روزی کن مرا در آن روز هوش و خودآگاهی را و دور بدار در آن روز از نادانی و گمراهی و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزی که فرود آوردی در آن به بخشش خودت، ای بخشنده‌ترین بخشندگان.»

شرحی بر دعاى روز سوم ماه مبارک رمضان/

دکتر سید حجت مهدوی:

در دعای سوم ماه رمضان به مثابه یک امر واجب به مفیدیت حصول آگاهی و هوشیاری توجه داده می شود.
اصولا اسلام در مناسبات و تاسیسات و عبادات تشریعی خود بیش از ادیان و مذاهب دیگر به اهمیت بلافصل تحصیل علم و آگاهی دستور می دهد و مکرر در مکرر ، مناسک و مراسم بدون‌ آگاهی را بی ارزش و حتی گاه خطرناک و‌ زهرناک اعلام می کند!
برای تقرب و تخلق به حضرت حق و جهت زندگی نیکبختانه باید چراغ تابناک آگاهی بر افروخت و در جاده های آگاهی گام برداشت. اقتضای جان و رستگاری تنها در همین آگاهی ست که محقق می شود.
امام علی علیه السلام می فرمایند:
در زندگی چیزی نیست که تو در آن نیازمند آگاهی نباشی .

پیامبران و اولیای الهی ، هماره در جریان رسالت الهی خود سفیران آگاهی و کیاست بوده اند.
نگاهی کوتاه به تاریخ پر فراز و نشیب فرق و نحله های مذهبی در جهان دیروز و امروز به وضوح نشان می دهد که چگونه برخی از آنان با توجیهات و ترتیبات بی اساس گوناگون‌ ، ستیزیدن و چالشیدن با علم و آگاهی را به عنوان یک اسلوب و اصول واجب مذهبی در کار خود ارج و اجر نهاده اند!

روانشناسان و رفتار شناسان امروز تعریف و تعیین میزان‌ هوش و هوشمندی را از محورها و ملاکات تشخیص نهایی انسان بالغ و جامعه سالم معرفی می نمایند و آن را به اقسام مختلف مانند: هوش هیجانی ، هوش عاطفی و… تقسیم می کنند..
رعایت هوش و ذکاء هماره در معارف اسلام به عنوان یک امر ضروری مورد توجه و تذکر بوده است. چنین‌ خصلت و مزیت ممتاز و بایسته ای مصداقا تجلا و تجسم خود را در روایتی شریف از پیامبر در مساله “مرگ آگاهی” نشان می دهد .طبق مضمون این روایت نبوی ، زیرک ترین و هوشمند ترین مومن کسی ست که بسیار درباره مرگ بیاندیشد و آنرا در حالات گوناگون خویش به استذکار و استبصار در آورد.
در این راستا مرگ‌اندیشی و آگاهی به زوال و فنای هستی چه بسا می تواند اغتنام و اقدامی مناسب برای یک زندگی نیکو و سنجیده باشد.
وقتی از هوش و خصایص آن سخن‌ می گوییم البته باید توجه کنیم در اصناف هوش، قسمی از هوشمندی و نوعی از زیرکی بارد! نیز وجود دارد که معاویه علیه الهاویه و امثالهم به تبع از وساوس شیطان واجد آن بوده اند.
در آمدن چنین هوش ناروا و نامطلوبی در کار و بار انسان‌ ، بی تردید راه را بر ایمان و عشق حقیقی او می بندد و آدمی را در ورطه تشتت و تباهی فرو می اندازد!
داند آن کو نیکبخت و محرم است
زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است!
در فقدان هوش و معرفت، بواقع این سفاهت و بلاهت و بلادت است که زمام امور و سکان زندگی آدمی را بر عهده می گیرد !
سفیه هر دم‌ به طریقی نکوهیده می رود
شخص سفیه قرارگاه و گرانیگاه ندارد، مر سفیه را در رباید هر هوا !
سفیه با رفتار سفیهانه و نابخردانه خود آتش به جان عالم می زند !
قرآن‌کریم ، جولانگاه سفاهت را بیش از هر جای دیگر در عرصه اقتصاد می داند ، اقتصاد زیر بنای جامعه است ، لهذا خداوند به ما فرمان‌می دهد که سفیهان را متولی و متکفل امور مالی واقتصادی جامعه ننمایم‌ ، چرا که آنان با سوء تدبیر و با در انداختن تذبذب و تزلزل در اقتصاد جامعه ،آینده را تباه نموده و همه چیز حیات آدمی از اعتقاد و ایمان و آبرو و اخلاق و… را به پرتگاه هدم و نابودی خواهند کشاند !
در قسمت بعدی دعا از خداوند می خواهیم که دور از هر ترهب و تزهدی ناصواب ، حظ و نصیبی مناسب از خوان مواهب و نعم خود برای ما تقدیر و تقسیم فرماید.
آفریدگار هستی، منبع و سر چشمه لایزال فیض لطف و مهربانی و بخشندگی ست ، واقعیتی محض که هر مومنی باید آن را نصب العین خود قرار دهد . باری،کار اصلی خداوند وهابیت و فیاضیت ست و هر یک از ما باید متناسب با زبان‌استعداد خود آن را تمنا نماییم تا به رشد در آییم .
خدای منان می آفریند تا ما در سپهر این آفرینش و در سایه عبودیتی خالصانه، از زندگانی منیر بر خوددار باشیم .
زیست منیرانه و موقرانه در این‌جهان فانی – که جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها – البته حق مسلم‌ همه ما ست .
به تعبیر حافظی :
عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند
کافر عشق بود گر نبود باده پرست !