محمد صادق حسنی  افزود: از پنجم تا بیستم اردیبهشت ماه جاری به مدت ۱۵ روز ، ۲۴ هزار و ۶۹۰ تن برگ سبز درجه یک و ۳۷ هزار تن برگ سبز درجه دو از سوی کارخانه های چایسازی خریداری و قیمت آن زودتر از موعد مقرر پرداخت شده است.

وی با کم سابقه خواندن پرداخت بهای برگ سبز توسط کارخانه های چایسازی در فصل زراعی جاری خاطرنشان کرد: ۱۴۲ کارخانه چایسازی در نیمه اول اردیبهشت ماه اقدام به خرید برگ سبز کرده اند و ۹۳کارخانه چایسازی نیز قدرالسهم خود را که حدود ۱۰ میلیارد تومان می شود، زودتر از موعد مقرر به سازمان چای پرداخت و این سازمان نیز مبلغ یادشده را به حساب چایکاران واریز کرده است.

به گفته صادق حسنی، ۱۵ کارخانه نیز قدرالسهم خود را تا امروز به حساب سازمان چای پرداخت می کنند تا به سرعت این مبلغ به حساب چایکاران واریز شود.

وی با یادآوری آغاز برداشت برگ سبز چای از پنجم اردیبهشت ماه جاری گفت: از ۱۰۰ درصد بهای برگ سبز به چایکاران، ۵۴ درصد قدرالسهم کارخانه های چایسازی و بقیه قدرالسهم دولت است.

استان های گیلان و مازندران ۲۵ تا ۲۸ هزار هکتار باغ چای دارند که ۹۰ درصد این باغ ها در گیلان قرار دارند.

در فصل زراعی جاری، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک ۳۲ هزار و ۷۵۰ ریال و برگ سبز درجه دو ، ۱۸ هزار و ۴۹۲ ریال تعیین شده که نسبت به سال قبل، به ترتیب ۲۰ و ۲۱ درصد افزایش دارد.

برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد که چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور و مهرماه انجام می شود.

۱۵۸ کارخانه برای خرید تضمینی برگ سبز چای با سازمان چای کشور قرارداد منعقد کرده اند.