August 23,2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

"دانستن حق مردم است"

اخبار ویژه
تبلیغات

روایت محمدعلی ابطحی از دیدار با رهبر انقلاب :

در برابر تهدیدات سنگین دشمنان ایران، پشت سر رهبر کشورم هستم

در برابر تهدیدات سنگین دشمنان ایران، پشت سر رهبر کشورم هستم

محمدعلی ابطحی از دیدار با رهبر انقلاب روایت کرد: من امسال از دعوت به این جلسه خوشحالتر از دفعات پیش بودم تا روشن شود در برابر تهدیدات سنگین دشمنان ایران پشت سر رهبر کشورم هستم و از هیاهوی خشونت افرین و جنگی ضد ایرانی آمریکا وترامپ و هم پیمانان منطقه ای شان نفرت دارم.

محمدعلی ابطحی از دیدار با رهبر انقلاب روایت کرد: من امسال از دعوت به این جلسه خوشحالتر از دفعات پیش بودم تا روشن شود در برابر تهدیدات سنگین دشمنان ایران پشت سر رهبر کشورم هستم و از هیاهوی خشونت افرین و جنگی ضد ایرانی آمریکا وترامپ و هم پیمانان منطقه ای شان نفرت دارم.

بعد از سالها به لطف یکی از اعضای دفتر ایشان رفتم جلو و از نزدیک سلام واحوالپرسی کردم و ایشان به رسم قدیم ابراز لطف کردند.