روز گذشته با حکم مدیر کل ورزش و جوانان گیلان “مهرداد ورزلدوست” به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این اداره کل منصوب گردید.

قابل به ذکر است ورزلدوست که جزو جوانان شناخته شده و فعال در حوزه ورزش استان محسوب می گردد جایگزین فردی غیربومی گردید و این انتصاب نوید بخش روزهای خوب اداره کل ورزش و جوانان در حوزه اطلاع رسانی میباشد.