به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان؛ ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به منظور بررسی میدانی روستای قاسم آباد برای ثبت به عنوان روستای جهانی چادر شب بافی خرداد ماه سالجاری به گیلان سفر می کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیلان ضمن اعلام این خبر افزود: این گروه باحضور در روستای قاسم آباد، ضمن بازدید از خانه خلاقیت نساجی، کارگاه های چادر شب بافی و فروشگاه های صنایع دستی، فرآیند ارزیابی ثبت جهانی شدن را آغاز می کنند.
شهرود امیر انتخابی اظهار داشت: روستای قاسم آباد در تاریخ ۱۱/۴/۹۷ از سوی شورای راهبردی انتخاب شهر ها و روستا های ملی به عنوان روستای ملی چادر شب بافی ثبت شد.